Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ülevaade Riigikohtu trükistest

PrintPDF

Riigikohtu eestikeelne esindustrükis
Riigikohtu ingliskeelne esindustrükis

 

Kohtute aastaraamat

Õpilaste kaasuskonkursi kogumik

Uuring

Õppematerjal

Muu materjal