Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees Villu Kõve

PrintPDF

Alates 2019. aasta 4. veebruarist on Riigikohtu esimees dr. iur. Villu Kõve.

Villu Kõve on sündinud 26. augustil 1971. aastal Saaremaal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandanud samas ka magister iurise kraadi, olles end täiendanud Saksamaa ülikoolide õigusteaduskondades. 2009. aastast on Kõvel õigusteaduse doktorikraad Tartu Ülikoolist.

Villu Kõvel on kohtunikutöö kogemus aastast 2002, mil ta asus Riigikohtu liikme ametikohale. 2014. aastal sai temast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees. Enne kohtunikuametisse asumist töötas Kõve vandeadvokaadina.