Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Avalikud esinemised ja artiklid

PrintPDF

 

2024

FUTURELAW KONVERENTS 16.–17. MAIL TALLINNAS

Villu Kõve avakõne ja ettekande tekst
Villu Kõve ettekande slaidid

 

KOHTUNIKE XXIII KORRALINE TÄISKOGU 30. MAIL PÄRNUS
Villu Kõve, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (video, pdf)
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll

 

RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 12. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta2023

KOHTUNIKE XXII KORRALINE TÄISKOGU 3. JUUNIL NARVAS

Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll 
Täiskogul osalenud kohtunike nimekiri
Villu Kõve, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (video link)
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja, etteanne "Kompetentsimudeli rakendamise võimalustest kohtunike värbamisel, tagasisidestamisel ja koolitamisel" (video link)
Doris Pavlov, Tartu Ülikool/RAKE projektijuht-analüütik, uuringu „Kohtunikuameti kuvand Eestis“ tutvustus (video link)

 

RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 10. OKTOOBRIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Ülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve kohtupraktikast 2022. aastal
Lisa 2 Ülevaade tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi olulisematest 2022. aasta lahenditest

 

2022

KOHTUNIKE XXI KORRALINE TÄISKOGU 3. JUUNIL TALLINNAS
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll 
Täiskogul osalenud kohtunike nimekiri 
Villu Kõve, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust, helifail
Maris Lauri, justiitsminister, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust, helifail
Urmas Volens, riigikohtunik, Kohtunikuks saamine ja juristi kutseeksam (helifail)
Andres Parmas, riigi peaprokurör, Kohtuniku suhe õigusemõistmisega (helifail)

 

RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 8. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Kohtute 2021. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute 2021. aasta menetlusstatistika
Lisa 3 Ülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve kohtupraktikast 2021. aastal

 

2021

KOHTUNIKE XX KORRALINE TÄISKOGU 4. JUUNIL TARTUS
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll 
Täiskogul osalenud kohtunike nimekiri 
Villu Kõve, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (helifail)
Maris Lauri, justiitsminister, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (helifail)
Viljar Peep, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler, Kohtumenetluse avalikkuse eelnõust (helifail)
Nele Parrest, riigikohtunik, Andmekaitserägastikku eksinud kohtunik (helifail)
Rasmus Kagge, endine ajakirjanik, kommunikatsioonibüroo Agenda PR asutaja ja partner, Kes räägib siis, kui kohus ei räägi? (helifail)

 

EESTI ÕIGUSHARIDUSE JA JURISTIKUTSE PROBLEEMIDEST NING VÕIMALIKEST LAHENDUSTEST
Riigikohtu analüüs
Analüüsi kokkuvõte

 

RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 20. MAIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Kohtute 2020. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute 2020. aasta menetlusstatistika
Lisa 3 Ülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve kohtupraktikast 2020. aastal
 

2020
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 3. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Kohtute 2019. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute 2019. aasta menetlusstatistika
Lisa 3 Ülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve kohtupraktikast vahemikul 01.06.2019-01.06.2020
Lisa 4  Ülevaade maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2020. aasta esimese nelja kuu jõudlusest ja eriolukorra ajal maakohtutes toimunud istungitest


KOHTUNIKE XIX KORRALINE TÄISKOGU 14. VEEBRUARIL TALLINNAS
Kohtunike XIX korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll 
Täiskogul osalenud kohtunike nimekiri 
Villu Kõve, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (PDF-fail), kõne helisalvestis (avaneb MP3-formaadis)
Raivo Aeg, justiitsminister, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (PDF-fail), kõne helisalvestis (avaneb MP3-formaadis)
Siim Sikkut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler.  Tehisintellekti ehk krattide kasutuselevõtt Eestis: hetkeseis ja suunad (avaneb MP3-formaadis)
Evar Sõmer, Justiitsministeeriumi kantsleri nõunik. Kohtueelse kriminaalmenetluse digitaliseerimine (avaneb MP3-formaadis)
Hillary Viita, Registrite ja Infosüsteemide keskuse õiguskaitse infosüsteemide osakonna juhataja. Digitoimiku arengust tänapäevani ja tulevikus (avaneb MP3-formaadis)
Villem Lapimaa, Tallinna Ringkonnakohtu esimees. Kohtuotsuste ennustamisest krati abil – mis on tehnoloogilise arengu hetkeseis ja kuidas tagada põhiõiguste kaitse (avaneb MP3-formaadis)

2019
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 4. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 
Lisa 1 Kohtute 2018. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute mentlusstatisika 2018. aasta koondandmed
Lisa 3 Ülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve kohtupraktikast vahemikul 01.06.201801.06.2019

KOHTUNIKE XVIII KORRALINE TÄISKOGU 8. VEEBRUARIL TARTUS
Kohtunike XVIII korralise täiskogu protokoll 
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll 
Täiskogul osalenud kohtunike nimekiri 
Villu Kõve, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (lindistusest puuduvad ettekande paar esimest minutit, avaneb ac3-formaadis)
Urmas Reinsalu, justiitsminister, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (avaneb ac3-formaadis)
Kersti Lepajõe, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor, Kohtulahend kui tarbetekst (avaneb ac3-formaadis)
Sten Lind, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Võõrastele seisukohtadele tuginemine kohtulahendis – viidata või mitte? (avaneb ac3-formaadis)
Evert Nõlv, ettevõtte ExtendLaw asutaja, Kohtulahendite struktuur ja otsingusüsteemid (avaneb ac3-formaadis)
kohtunike täiskogu otsus kohtunike eetikakoodeksi ja kohtunike täiskogu kodukorra muutmise kohta 

2018
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 7. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Kohtute 2017. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistika 2017. aasta koondandmed
Lisa 3 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2017. aasta kohtulahendite täitmine 

KOHTUNIKE XVII KORRALINE TÄISKOGU 9. VEEBRUARIL TALLINNAS
Kohtunike XVII korralise täiskogu protokoll 
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust
Urmas Reinsalu, justiitsminister, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (avaneb WAW-formaadis)
Ago Pajur, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo dotsent, Ametkonnad ja ametnikud Eesti riigi loomisel (avaneb WAW-formaadis)
Steven-Hristo Evestus, juhtiv riigiprokurör ja prokuröride eetikanõukogu esimees, Eetikanõukogu kui sõltumatu kutse-eetika hindaja roll asutuse väärtushinnangute kujunemisel (avaneb WAW-formaadis)
Martin Tamme, vandeadvokaat ning advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni esimees, Advokaadi kutse-eetika pragmaatika (avaneb WAW-formaadis)
Aive Pevkur, praktilise eetika õppejõud ja ekspert, Kohtuniku eetikakoodeksist praktilise eetiku pilguga (avaneb WAW-formaadis), ettekande slaidid
omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll
täiskogul osalenud kohtunike nimekiri

2017
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 8. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Kohtute 2016. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistika 2016. aasta koondandmed
Lisa 3 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.–2016. aasta kohtulahendite täitmine 

KOHTUNIKE XVI KORRALINE TÄISKOGU 10. VEEBRUARIL TARTUS
Kohtunike XVI korralise täiskogu protokoll 
Lisa 1 omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll 
Lisa 2 täiskogul osalenud kohtunikud 
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust 
Urmas Reinsalu, justiitsminister, ettekanne õigus- ja kohtusüsteemi arengust (avaneb mp3 formaadis)
Maris Kuurberg, Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus, "Euroopa inimõiguste konventsioonist tulenevad nõuded menetlusõigusele Eesti kohtuasjade näitel"
Riigikohtu kolleegiumite ettekanded seaduste ühetaolisest kohaldamisest:

  • Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees, ettekanne (avaneb mp3 formaadis)
  • Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, ettekanne
  • Saale Laos, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees, ettekanne

Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees, "Millest juhinduda kohtuotsuste tegemisel kiirelt muutuvas maailmas: advokaadi mõtted" (avaneb mp3 formaadis)
Lavly Perling, peaprokurör, "Kohtumenetlus prokuröri silme läbi" (avaneb mp3 formaadis)
Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli nõustaja-kaplan, professor, "Talupojatarkus" (avaneb mp3 formaadis)

2016
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 9. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Kohtute 2015. aasta menetlusstatistika ülevaade
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistika 2015. aasta koondandmed
Lisa 3 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.-2015. aasta kohtulahendite täitmine

KOHTUNIKE XV KORRALINE TÄISKOGU 12. VEEBRUARIL TALLINNAS
Kohtunike XV korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll (lisa 1)
Kohtunike XV täiskogust osavõtnud kohtunike nimekiri (lisa 2)
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees, "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 3)
Urmas Reinsalu, justiitsminister "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 4)
Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees 1998-2004, "Tagasivaade kohtute seaduse kujunemisele" (lisa 5)
Kristjan Lepik, majandusekspert "Eesti 2025 - kuidas on muutunud majanduskeskkond" (lisa 6)
Tõnu Anton, riigikohtunik "Eesti kohus ja kohtusüsteem viieteistkümne aasta pärast" (lisa 7)
David Vseviov , Eesti kunstiakadeemia ajalooprofessor "Kuidas mõista kokkuleppeid?" (lisa 8, avaneb .mp3 formaadis) 

2015
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 3. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 2014. aasta maa-, haldus- ja ringkonnakohtute menetlustatistika
Lisa 2 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed
Lisa 3 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2010.-2014. aasta kohtulahendite täitmine

KOHTUNIKE XIV KORRALINE TÄISKOGU 13. VEEBRUARIL TALLINNAS
Kohtunike XIV korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll (lisa 1)
Kohtunike XIV täiskogust osavõtnud kohtunike nimekiri (lisa 2)
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees  "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 3)
Andres Anvelt, justiitsminister "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 4)
Kodukorra muutmine (lisa 5)
Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu esimees, töörühma juht "Kohtumenetluse hea tava" (lisa 6)
Kohtumenetluse hea tava heaks kiitmine (lisa 7)
Kalev Petti, uuringufirma Faktum ja Ariko "Kohtunikuameti kuvand Eestis" (lisa 8)
Mart Soonik, kommunikatsiooni õppejõud ja konsultant "Kohtunikuameti maine kujundamine - kas ainult PR pingutus või õigusemõistmise edendamine?" (lisa 9)
Peeter Jerofejev, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees "Uued arengusuunad kohtunikuks saamise korralduses" (lisa 10)
Kai Härmand, justiitsministeeriumi asekantsler, kohtunikueksamikomisjoni liige "Inimeste vaba liikumine klassikaliste õiguselukutsete vahel" (lisa 11 ja lisa 12)

2014
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 5. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1 Menetlusstatistika
Lisa 2 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve 2010.-2013. aasta kohtulahendite täitmine

EUROOPA LIIDU KÕRGEMATE KOHTUTE PRESIDENTIDE JA EUROOPA KOHTU KOHTUNIKE ÜMARLAUD 17.MÄRTSIL LUXEMBOURGIS
Dr. iur. Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees "Mõningatest Euroopa Kohtult eelotsuse taotlemise praktilistest aspektidest Eesti kogemuse näitel"

KOHTUNIKE XIII KORRALINE TÄISKOGU 14. VEEBRUARIL TARTUS
Kohtunike XIII korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll (lisa 1)
Kohtunike XII täiskogust osavõtnud kohtunike nimekiri (lisa 2)
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 3) 
Hanno Pevkur, justiitsminister "Kohtu- ja õigussüsteemi arengust" (lisa 4) 
Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu esimees "Kohtuhalduse hea tava" (lisa 5)
Külli Taro, Sa Eesti Koostöö Kogu programmijuht, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant "Tulemusrahastamine avalikus sektoris" (lisa 6)
Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik "Kohtupidamise kvaliteet väärtusena Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu tasandil" (lisa 7)
Ingeri Tamm, Tartu Maakohtu kohtunik "Õigusemõistmise kvaliteet vs tõhusus läbi kolme kohtuastme" (lisa 7)
Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik "Õigusemõistmise kvaliteet vs tõhusus läbi kolme kohtuastme" (lisa 8), slaidid (lisa 9) 
Henn Jõks, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik "Õigusemõistmise kvaliteet vs tõhusus läbi kolme kohtuastme" (lisa 10)

2013
ASJAÕIGUSSEADUSE 20. AASTAPÄEVA KONVERENTS
Priit Pikamäe tervituskõne

NOTARIAADI 20. AASTAPÄEVA KONVERENTS
Priit Pikamäe tervituskõne

ACADEMICA KONVERENTS „MODERNSE RIIGIHALDUSE LÄTETEL - ALLIKAD, ARENGUD JA PERSPEKTIIVID EESTIS JA SAKSAMAAL
Priit Pikamäe tervituskõne

KRIMINAALPOLIITIKA KONVERENTS 2013
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees: Eesti karistusõigus: XX sajandi reformidest Euroopa Liidu karistusõiguse sünnini

RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 6. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1. Kohtute statistika 2012
Lisa 2. Kohtute menetlusajad
Lisa 3. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid
Lisa 4. Eesti kohtusüsteem Euroopas
Lisa 5. Jälitustegevuse kohtulik eelkontroll Eestis

KOHTUNIKE FOORUM "ÕIGUSEMÕISTMINE JA KULTUUR" 30. MAIL TARTUS
Rein Veidemann, Tallinna Ülikooli professor "Küsimus kultuurist" (slaidid)
Kaido Kama, "Taasiseseisvumine Eesti õigusemõistmise kultuuris" (teesid)
Hent Kalmo, õiguskantsleri asetäitja-nõunik "Preester ja manager: kaks kohtunikukuvandit"
Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituudi direktor "Kohtupidamine kui lingvistiline probleem"
Jaak Allik, Riigikogu liige "... mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilumise läbi aegade"
Mihhail Lotman, Tallinna Ülikooli professor "Õigusemõistmise kultuuri pöördelised hetked Euroopa ajaloos"
Kai Härmand, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler "Õiguspoliitika õiguskultuuri kujundajana"

KOHTUNIKE XII KORRALINE TÄISKOGU 8. VEEBRUARIL TALLINNAS
Kohtunike XII korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll (lisa 1)
Kohtunike XII täiskogust osavõtnud kohtunike nimekiri (lisa 2)
Märt Rask, Riigikohtu esimees "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 3)
Hanno Pevkur, justiitsminister "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 4)
Kersti Kerstna-Vaks, Tartu ringkonnakohtu esimees "Kvaliteedijuhtimine Eesti kohtusüsteemis" (lisa 5)
Kaidi Lippus, justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse juhataja "Ülevaade GRECO IV hindamisvoorust: korruptsiooni ennetamine parlamendi liikmete, kohtunike ning prokuröride seas" (lisa 6)
Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik "Kohtuniku sõltumatusest" (lisa 7)
Riigikohtu kolleegiumite ettekanded seaduste ühetaolisest kohaldamisest:
Tõnu Anton, riigikohtunik (lisa 8)
Ants Kull, riigikohtunik (lisa 9)
Priit Pikamäe, riigikohtunik (lisa 10)
Kohtute omavalitsus 2010-2012. Omavalitsusorganite tegevuse ülevaade:
Tiina Pappel, Tartu ringkonnakohtu kohtunik: Kohtute haldamise nõukoda (lisa 11)
Margit Jõgeva, Tartu maakohtu kohtunik: Kohtunike koolitusnõukogu (lisa 12)
Harri Salmann, riigikohtunik: Kohtunike distsiplinaarkolleegium (lisa 14)
Liivi Loide, Tartu maakohtu kohtunik: Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjon (lisa 15)
Andrus Miilaste, Tartu maakohtu kohtunik: Prokuröride distsiplinaarkomisjon (lisa 16)
Viktor Brügel, Harju maakohtu kohtunik: Advokatuuri kutsesobivuskomisjon (lisa 17)
Indrek Parrest, Harju maakohtu kohtunik: Advokatuuri aukohus (lisa 18)
Kohtunike täiskogu pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole (lisa 19)

2012
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE ÕIGUSTEADLASTE PÄEVADEL 4. OKTOOBRIL
Põhiseadus 20

RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 7. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1. Kohtute menetlusajad 2007-2011
Lisa 2. Kohtustatistika 2011
Lisa 3. Kohtunike arv ja täitmata ametikohad 2007-2012

KOHTUNIKE XI KORRALINE TÄISKOGU 10. VEEBRUARIL NARVAS
Kohtunike XI korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite liikmete valimise hääletusprotokoll (lisa 1)
Kohtunike XI täiskogust osavõtnud kohtunike nimekiri (lisa 2)
Märt Rask, Riigikohtu esimees "Õigus- ja kothusüsteemi areng" (lisa 3)
Kristen Michal, justiitsminister "Õigus- ja kohtusüsteemi areng"  (lisa 4)
Kristjan Siigur, Tallinna Halduskohtu kohtunik "Kohtukorraldus esimese astme kohtuniku pilgu läbi" (lisa 5)
Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, kohtunike ühingu seisukoht kohtusüsteemi arengu põhimõtete ja eelmise kohtute seaduse eelnõu projekti kohta (lisa 6)
Lea Kivi, riigikohtunik, kohtunike täiskogu kokkuvõte (lisa 7)

2011
RIIGIKOHTU ESIMEHE KÕNE VENE FÖDERATSIOONI PÕHISEADUSKOHTU 20. AASTAPÄEVAL 28. OKTOOBRIL
"Suveräänsuse areng Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu õigusaktide mõjusfääris tuginedes Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele"

RIIGIKOHTU ESIMEHE KÕNE LÄTI PÕHISEADUSKOHTU 15. AASTAPÄEVAL 29. SEPTEMBRIL
"Kriisis õpitust - põhiseadusevastaselt kõrged riigilõivud ja piiratud juurdepääs õigusemõistmisele"
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 16. JUUNIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1. Analüüs: kõrge riigilõiv kui õigusemõistmisele juurdepääsu takistus
Lisa 2. Analüüs: mõistlik menetlusaeg tsiviilkohtumenetluses
Lisa 3. Kohtustatistika 2010
Lisa 4. Euroopa kohtusüsteemide võrdlus

KOHTUNIKE FOORUM "AUSALT JA AVAMEELSELT KOHTUVÕIMUST" 12. JA 13. MAIL TARTUS
Ene Ergma, Riigikogu esimehe tervitus kohtunike foorumil
Kristen Michal, justiitsministri tervitus ja valimisperioodi tegevuskava tutvustus 
Rait Maruste, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees "Kohus ja vabadus"
Indrek Teder, õiguskantsler "Kohtuvõim - kas ainult õigusemõistmine"
Prof Lauri Mälksoo, Tartu Ülikool "Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkus ja kohtuvõim"
Toomas Vaher, Eesti Advokatuuri esimees "Kohtute töö mõju erinevatele ühiskonna gruppidele advokaadi vaatevinklist"
Peep Mühls, Eesti Koostöö Kogu juhatuse liige "Eesti inimvara ning ühiskonnamudeli valikud: kodanik ja kohtunik" (.ppt)
Mait Palts, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda "Kohtunik - ettevõtluskeskkonna kujundaja" (.ppt)
Indrek Rahi, suhtlusoskuste koolitaja "Eesti kohtunik - milline ta on?" (jaotusmaterjal)
Kai Härmand, Harju Maakohtu kohtunik "Kohtunik kui otsustaja"
Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Maakohtu kohtunik "Kohtunik kui menetlusjuht, kirjutaja ja analüüsija" 
Pavel Gontšarov, Viru Maakohtu esimees "Kohtunik kui juht"
Monika Laatsit, Tallinna Halduskohtu kohtunik "Noorkohtuniku vaatevinkel - kas iga algus on raske"

KOHTUNIKE X KORRALINE TÄISKOGU 11. VEEBRUARIL PÄRNUS
Kohtunike X korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite valimine (lisa 1)
Kohtunike X korralise täiskogu otsus "Tagasiside andmine kohtuniku tööle" (lisa 13)
Kohtunike X korralise täiskogu otsus "Kohtunike töökoormuse analüüs" (lisa 17)
Kohtunikule tagasiside andmise kriteeriumid ja metoodika täiskogul kinnitatud (lisa 19)
Märt Rask, Riigikohtu esimees "Õigus- ja kohtusüsteemi areng"
Rein Lang, justiitsminister "Õigus- ja kohtusüsteemi areng"
Eerik Kergandberg, riigikohtunik "Sissejuhatavalt kohtute kommunikatsioonistrateegiast ja sellega seotud kõhklustest"
Urmas Reinola, Tallinna Ringkonnakohtu esimees "Kohtusüsteemi kuvand ja kommunikatsiooni printsiibid"
Piia Jaaksoo, Pärnu Maakohtu kohtunik "Kohtute suhtlus avalikkusega"
Kristjan Siigur, Tallinna Halduskohtu kohtunik "Kohtud ja meedia"
Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik "Arenguvestluse metoodika ja kriteeriumid - abimaterjal kohtujuhtidele ja kohtunikele"
Helve Särgava, Harju Maakohtu esimees "Suure kohtu nägemus arenguvestlustest"
Villem Lapimaa, Tallinna Halduskohtu esimees "Arenguvestluste rakendamine kohtutes - väikese kohtu nägemus"
Timo Ligi, Justiitsministeeriumi konsultant "Koormuspunkti põhimõtete rakendamise õppetunnid"
Tiina Pappel, Tallinna Halduskohtu kohtunik "Spetsialiseerumisest ja koormuse jaotamisest erinevate kohtute kogemuse näitel"

2010
RIIGIKOHTU ESIMEHE ETTEKANNE RIIGIKOGULE 20. MAIL
Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta
Lisa 1. I ja II astme kohtute statistilised menetlusandmed. 2009. a kokkuvõte
Lisa 2. Ülekriminaliseerimine. Analüüs
Lisa 3. Karistusregistrisse kantud isiku piirangud 

KOHTUNIKE IX KORRALINE TÄISKOGU 11.-12. VEEBRUARIL TALLINNAS
Kohtunike IX korralise täiskogu protokoll
Omavalitsusorganite valimine (lisa 1) 
Märt Rask, Riigikohtu esimees "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 3)
Rein Lang, justiitsminister "Õigus- ja kohtusüsteemi areng" (lisa 4)
Margit Jõgeva, Tartu maakohtu kohtunik "Ülevaade kohtunike koolitusnõukogu tööst aastatel 2006-2009" (lisa 5) 
Eerik Kergandberg, riigikohtunik "EIK kriitika Eesti kohtusüsteemi suhtes - kas põhjus kohtunike töö hindamiseks?" (lisa 6)
Norman Aas, riigi peaprokuror "Riigi peaprokuröri ettekanne kohtunike täiskogul 2010" (lisa 7)
Rutt Teeveer, Tartu maakohtu kohtunik "Kohtuniku töö hindamine - kas tagasisidet tuleks karta?" (lisa 8)
Priit Pikamäe, riigikohtunik "Kokkuvõte kohtunike töö hindamise aruteludest - kuidas edasi?" (lisa 9)
Kohtunike IX korralise täiskogu otsus (lisa 10)
Tõnu Anton, riigikohtunik (lisa 11) 
Priit Pikamäe, riigikohtunik (lisa 12) 
Meelis Eerik, Harju maakohtu kohtunik "Kohtute haldamise nõukoja tegevuse ülevaade 2006-2009" (lisa 13) 
Harri Salmann, riigikohtunik "Kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevuse ülevaade 2006-2009" (lisa 14) 
Ele Liiv, Harju maakohtu kohtunik "Kohtunikuabieksami komisjoni tegevuse ülevaade 2006-2009" (lisa 15) 
Teet Olvik, Pärnu maakohtu kohtunik "Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni tegevuse ülevaade 2006-2009" (lisa 16) 
Koidula Laurisaar, Harju maakohtu kohtunik "Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni tegevuse ülevaade 2006-2009" (lisa 17)
Indrek Parrest, Harju maakohtu kohtuniku "Advokatuuri aukohtu tegevuse ülevaade 2006-2009" (lisa 18) 

AVASEMINAR "RIIGIKOHTU HEA MÕTE" 29. JAANUARIL 
Riigikohtunik Indrek Koolmeistri loeng "Inimene, haldusvõim, kohus" ja slaidiesitlus.

RIIGIKOHTU 90. AASTAPÄEVA AKTUS 14. JAANUARIL TARTU ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUMIS
Tartu Ülikooli rektori Alar Karise tervitus
Riigikohtu esimehe kõne 
Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professori dr.iur. Marju Luts-Sootaki akadeemiline kõne