Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Erikogu

PrintPDF

Erikogu lahendab Riigikohtu kolleegiumide vahelisi erimeelsusi seaduste tõlgendamisel, samuti kohtutevahelisi pädevusvaidlusi. Sõltuvalt sellest, mitme kolleegiumi vahelise vaidlusega on tegemist, võib erikogu koosneda kas kahe või kolme kolleegiumi esindajatest. Iga kolleegium valib erikogusse kaks kohtunikku. Erikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab Riigikohtu esimees. Erikogu otsus on seaduse tõlgendamisel kohustuslik kõigile kolleegiumidele seni, kuni erikogu ei ole oma seisukohta muutnud või kuni seda pole teinud Riigikohtu üldkogu.