Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Koolitusnõukogu

PrintPDF

Koolitusnõukogu vastutab kohtunike koolituse eest − nõukogu kinnitab kohtunike koolituse strateegia ja iga-aastased koolitusprogrammid ning kohtunikueksami programmi.

Koolitusnõukokku kuuluvad kaks esimese astme, kaks teise astme ja kaks Riigikohtu kohtunikku ning prokuratuuri, advokatuuri, justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli esindaja.

Alates 2017. veebruarist on koolitusnõukogu liikmed: Margit Jõgeva (nõukogu esimees), Ants Kull, Eerik Kergandberg, Imbi Jürgen, Ingeri Tamm, Kai Kullerkupp, Siret Jürgenson, Kaire Hänilene, Oliver Kask ja Raul Narits.

Asendusliikmed on: Nele Parrest, Madis Ernits ja Sirje Kaljumäe.

Koolitusnõukogu tööd teenindab Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakond, mis selgitab välja kohtunike koolitusvajaduse, koostab kohtunike koolituse strateegia, iga-aastase koolitusprogrammi ja kohtunikueksami programmi. Samuti analüüsib osakond koolituse tulemusi, tagab vajalike õppe- ja metoodiliste materjalide ettevalmistamise, aitab ette valmistada ja valida koolitajaid ning koostab koolitusnõukogule iga-aastase ülevaate kohtunike koolitusest.