Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Koolitusnõukogu

PrintPDF

Koolitusnõukogu vastutab kohtunike koolituse eest − nõukogu kinnitab kohtunike koolituse strateegia ja iga-aastased koolitusprogrammid ning kohtunikueksami programmi.

Koolitusnõukokku kuuluvad kaks Riigikohtu, kaks teise ja kaks esimese astme kohtunikku ning Prokuratuuri, advokatuuri, Tartu Ülikooli ja Justiitsministeeriumi esindaja. 

Alates 19. septembrist 2023 on koolitusnõukogu esimees riigikohtunik Heili Sepp ja aseesimees Tartu Maakohtu kohtunik Margit Jõgeva. Koolitusnõukokku kuuluvad veel esimesest kohtuastmest Kai Härmand, ringkonnakohtust Elina Elkind ja Oliver Kask ning Riigikohtust Heiki Loot ja Kalev Saare. Prokuratuuri esindajaks on Kretel Tamm, advokatuuri esindab Imbi Jürgen, Tartu Ülikoolist on nõukogus Katre Luhamaa ning Justiitsministeeriumist Eneli Kivi. Lisaks eelnimetatutele kuuluvad koolitusnõukokku asendusliikmetena kohtunikud Maarja-Liis Lall ning Üllar Roostoja.

Koolitusnõukogu tööd teenindab Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakond, mis selgitab välja kohtunike koolitusvajaduse, koostab kohtunike koolituse strateegia, iga-aastase koolitusprogrammi ja kohtunikueksami programmi. Samuti analüüsib osakond koolituse tulemusi, tagab vajalike õppe- ja metoodiliste materjalide ettevalmistamise, aitab ette valmistada ja valida koolitajaid ning koostab koolitusnõukogule iga-aastase ülevaate kohtunike koolitusest.

Kohtunike koolitusprogrammi aruanne 2023

Kohtunike koolitusprogrammi aruanne 2022