Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Koolitusnõukogu

PrintPDF

Koolitusnõukogu vastutab kohtunike koolituse eest − nõukogu kinnitab kohtunike koolituse strateegia ja iga-aastased koolitusprogrammid ning kohtunikueksami programmi.

Koolitusnõukokku kuuluvad kaks esimese astme, kaks teise astme ja kaks Riigikohtu kohtunikku ning prokuratuuri, advokatuuri, justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli esindaja.

Alates 2020. aasta veebruarist on koolitusnõukogu liikmed: Kalev Saare, Heiki Loot, Oliver Kask, Madis Ernits, Margit Jõgeva ja Tiia Mõtsnik.

Asendusliikmed on: Velmar Brett, Peeter Pällin ja Kaire Pullerits.

Koolitusnõukogu tööd teenindab Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakond, mis selgitab välja kohtunike koolitusvajaduse, koostab kohtunike koolituse strateegia, iga-aastase koolitusprogrammi ja kohtunikueksami programmi. Samuti analüüsib osakond koolituse tulemusi, tagab vajalike õppe- ja metoodiliste materjalide ettevalmistamise, aitab ette valmistada ja valida koolitajaid ning koostab koolitusnõukogule iga-aastase ülevaate kohtunike koolitusest.