Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Koolitusnõukogu

PrintPDF

Koolitusnõukogu vastutab kohtunike koolituse eest − nõukogu kinnitab kohtunike koolituse strateegia ja iga-aastased koolitusprogrammid ning kohtunikueksami programmi.

Koolitusnõukokku kuuluvad kaks Riigikohtu, kaks teise ja kaks esimese astme kohtunikku ning Prokuratuuri, advokatuuri, Tartu Ülikooli ja Justiitsministeeriumi esindaja. 

Alates 2020. aasta maist on koolitusnõukogu liikmed: Kalev Saare, Heiki Loot, Oliver Kask, Madis Ernits, Tiia Mõtsnik, Laura Aiaots, Imbi Jürgen, Raul Narits ja Siret Jürgenson. Koolitusnõukogu esimees on Margit Jõgeva. 2021. aastal toimusid koosseisus muudatused. Pikaajalise Tartu Ülikooli esindaja Raul Naritsa asemel asus liikmeks Katre Luhamaa, valdkonna eest vastutavat ministrit ehk justiitsministrit asus esindama Siret Jürgensoni asemel Kaidi Lippus. Seoses Madis Ernitsa suundumisega ajutiselt Euroopa Kohtusse on tema kohale asunud täisliikmena Peeter Pällin.

Asendusliikmed on: Velmar Brett ja Kaire Pullerits.

Koolitusnõukogu tööd teenindab Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakond, mis selgitab välja kohtunike koolitusvajaduse, koostab kohtunike koolituse strateegia, iga-aastase koolitusprogrammi ja kohtunikueksami programmi. Samuti analüüsib osakond koolituse tulemusi, tagab vajalike õppe- ja metoodiliste materjalide ettevalmistamise, aitab ette valmistada ja valida koolitajaid ning koostab koolitusnõukogule iga-aastase ülevaate kohtunike koolitusest.

Kohtunike koolitusprogrammi aruanne 2022