Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ametis olevad riigikohtunikud

PrintPDF

Villu Kõve
RIIGIKOHTU ESIMEES

Tsiviilkolleegium

Urmas Volens
TSIVIILKOLLEEGIUMI ESIMEES,

KOHTUNIK

 

 

 

 

 

 

Margit Vutt
KOHTUNIK

Ants Kull
KOHTUNIK

 

 

 

 

 

 

Vahur-Peeter Liin
KOHTUNIK

Kai Kullerkupp
KOHTUNIK

Kaupo Paal
KOHTUNIK

Kalev Saare
KOHTUNIK

 

 

 

Kriminaalkolleegium

Saale Laos
KRIMINAALKOLLEEGIUMI ESIMEES,
KOHTUNIK

Hannes Kiris
KOHTUNIK

    

Paavo Randma
 KOHTUNIK

Velmar Brett
KOHTUNIK

Juhan Sarv
KOHTUNIK

Heili Sepp
KOHTUNIK

Halduskolleegium

Ivo Pilving
HALDUSKOLLEEGIUMI ESIMEES,
KOHTUNIK


Nele Siitam
KOHTUNIK

Viive Ligi
KOHTUNIK


Julia Laffranque
KOHTUNIK


Heiki Loot
KOHTUNIK