Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ametis olevad riigikohtunikud

PrintPDF

Villu Kõve
RIIGIKOHTU ESIMEES

Tsiviilkolleegium

Peeter Jerofejev
TSIVIILKOLLEEGIUMI ESIMEES,
KOHTUNIK

Henn Jõks
KOHTUNIK

Ants Kull
KOHTUNIK

Jaak Luik
KOHTUNIK

Tambet Tampuu
KOHTUNIK

Kai Kullerkupp
KOHTUNIK

Kaupo Paal
KOHTUNIK

  

Kriminaalkolleegium

Saale Laos
KRIMINAALKOLLEEGIUMI ESIMEES,
KOHTUNIK

Hannes Kiris
KOHTUNIK

   

Paavo Randma
 KOHTUNIK

Peeter Roosma
KOHTUNIK

Velmar Brett
KOHTUNIK

 

 

Halduskolleegium

Ivo Pilving
HALDUSKOLLEEGIUMI ESIMEES,
KOHTUNIK

Jüri Põld
KOHTUNIK

Viive Ligi
KOHTUNIK

Nele Parrest
KOHTUNIK

Heiki Loot
KOHTUNIK