Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Teenistujate kontaktid

PrintPDF
Üldkontakt

Lossi 17, 50093 TARTU Eesti
Vaata asukohta kaardil
Reg-nr 74001127
tel 730 9002, faks 730 9003
e-post infoatriigikohus [dot] ee

Menetlustaotlused
Menetlustaotluste info haldusasjades

tel 730 9036

Menetlustaotluste info tsiviilasjades

tel 730 9083

Menetlustaotluste info kuriteo- ja väärteoasjades

tel 730 9084

Menetlusdokumentide vastuvõtmine

tel 730 9037

Kantselei

tel 730 9037
kantseleiatriigikohus [dot] ee

Eriolukorra tõttu on kantselei suletud ja kodanikke Riigikohtu hoonesse ei lubata. Olukorra muutumisest anname veebilehel jooksvalt teada. Lisainfot Riigikohtusse pöördumise kohta eriolukorra ajal saab siit.

TsiviilASJADE SEKRETÄR

tel 730 9038

kriminaal- JA VÄÄRTEOASJADE SEKRETÄR

tel 730 9050

HALDUSASJADE SEKRETÄR

tel 730 9051

KÕIK KONTAKTID