Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Teenistujate kontaktid

PrintPDF
Üldkontakt

Lossi 17, 50093 TARTU Eesti
Vaata asukohta kaardil
Reg-nr 74001127
tel 730 9002, faks 730 9003
e-post infoatriigikohus [dot] ee

Menetlustaotlused
Menetlustaotluste info haldusasjades

tel 730 9036

Menetlustaotluste info tsiviilasjades

tel 730 9083

Menetlustaotluste info kuriteo- ja väärteoasjades

tel 730 9084

Menetlusdokumentide vastuvõtmine

tel 730 9037

Kantselei

tel 730 9037
kantseleiatriigikohus [dot] ee
Kantselei on avatud: E-N kell 09.00-16.00,
R kell 09.00-15.00, lõuna 12.00-12.30

TsiviilASJADE SEKRETÄR

tel 730 9038

kriminaal- JA VÄÄRTEOASJADE SEKRETÄR

tel 730 9050

HALDUSASJADE SEKRETÄR

tel 730 9051

 

Meediapäringud

arno [dot] poderatriigikohus [dot] ee

KÕIK KONTAKTID