Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunike eetikanõukogu

PrintPDF

Kohtunike eetikanõukogu on kohtunikkonna sisene nõuandev organ. Eetikanõukogu poole saavad kohtunikud pöörduda neid puudutavates küsimustes arvamuse saamiseks. Lisaks saab nõukogu anda üldisi eetikaalaseid soovitusi, kas omal algatusel või kohtunike ettepanekul. Nõukogu arvamused ja soovitused ei ole siduvad.

Eetikanõukogusse kuuluvad endised ja praegused kohtunikud. Eetikanõukogu liikmed on Uno Lõhmus, Andra Pärsimägi, Kaupo Paal, Meelis Eerik ja Krista Kirspuu. Nõukogu võib konkreetse küsimuse lahendamisel kaasata arvamuse saamiseks eetika asjatundja.

Eetikanõukogu tehnilise toe tagab Riigikohus.

Viited

Kohtunike eetikanõukogu poole pöördumine

Kohtunik saab pöörduda nõukogu poole teda puudutavas küsimuses arvamuse saamiseks või teha nõukogule ettepaneku üldise soovituse andmiseks, esitades avalduse e-posti aadressil eetikaatriigikohus [dot] ee.

Avalduses tuleb piisava põhjalikkusega kirjeldada olukorda, mille kohta soovitakse saada nõukogu seisukohta.

Kui kohtunik soovib, et nõukogu ei teavitata pöörduja isikust, tuleb seda avalduses märkida. Sellisel juhul edastatakse avaldus nõukogule arvamuse või soovituse andmiseks viisil, mis tagab pöörduja anonüümsuse.

Nõukogu arvamused ja soovitused avaldatakse Riigikohtu veebilehel (Eesti kohtusüsteem – Kohtunike omavalitsuskogud – Kohtunike eetikanõukogu), tagades pöörduja ja teiste asjaomaste isikute anonüümsuse.

Vastused eetikanõukogule esitatud küsimustele