Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunike eetikanõukogu

PrintPDF

Kohtunike eetikanõukogu on kohtunikkonna sisene nõuandev organ. Eetikanõukogu poole saavad kohtunikud pöörduda neid puudutavates küsimustes arvamuse saamiseks. Lisaks saab nõukogu anda üldisi eetikaalaseid soovitusi, kas omal algatusel või kohtunike ettepanekul. Nõukogu arvamused ja soovitused ei ole siduvad.

Nõukogu arvamused ja soovitused avaldatakse Riigikohtu veebilehel, tagades pöörduja ja teiste asjaomaste isikute anonüümsuse.

Eetikanõukogusse kuuluvad endised ja praegused kohtunikud. Alates 8. veebruarist 2019 on eetikanõukogu liikmeteks Henn Jõks, Uno Lõhmus, Tiit Kullerkupp, Kaire Pikamäe ja Meelis Eerik. Nõukogu võib konkreetse küsimuse lahendamisel kaasata arvamuse saamiseks eetika asjatundja.

Eetikanõukogu tehnilise toe tagab Riigikohus. Eetikanõukogu puudutavates küsimustes palume pöörduda Karin Leichteri poole (karin [dot] leichteratriigikohus [dot] ee).