Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu koosseis, selle liikmete ja teenistujate haridus ning eriala

PrintPDF

Tärniga märgistatud haridustase on Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrusega 120 loetud vastavaks magistrikraadile, mis on välja antud pärast 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse infosüsteemi kantud magistriõppe õppekava läbimisel või magistridiplomiga, mis on välja antud vähemalt 5-aastase nominaalkestusega bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppekava läbimisel.

Riigikohus
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Villu Kõve Riigikohtu esimees õigusteadus, doktorikraad
administratsioon
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Üllar Kaljumäe Riigikohtu direktor riigiteadused, magistrikraad
Monika Kask finantsjuht finantsjuhtimine, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Toomas Anepaio andmekaitsespetsialist-arhivaar õigusteadus, teadusmagistri kraad
Karin Leichter-Tammisto esimehe nõunik õigusteadus, magistrikraad
Maris Möls esimehe nõunik õigusteadus, magistrikraad
Kristi Kirsberg kohtute kommunikatsiooni juht ajakirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Berit Aaviksoo nõunik õigusteadus, doktorikraad
Katri Jaanimägi nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Mait Laaring nõunik õigusteadus, doktorikraad
tsiviilkolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Urmas Volens tsiviilkolleegiumi esimees õigusteadus, doktorikraad
Ants Kull riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Kai Kullerkupp riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Kalev Saare riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Kaupo Paal riigikohtu liige õigusteadus, teadusmagistri kraad
Peeter Jerofejev riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Tambet Tampuu riigikohtu liige õigusteadus, teadusmagistri kraad
Marleen Abel nõunik õigusteadus, magistrikraad
Jaana Lints nõunik õigusteadus, magistrikraad Teenistussuhe peatatud
Susann Liin nõunik õigusteadus, magistrikraad Tähtajaliselt eemalviibiv
Anu Avi nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Irene Kull nõunik õigusteadus, doktorikraad
Jaanus Ots nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Janno Lahe nõunik õigusteadus, doktorikraad
Maarja Torga nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Maido Maasepp nõunik õigusteadus, magistrikraad
Margit Jäätma nõunik õigusteadus, doktorikraad
Peeter Tarvis nõunik õigusteadus, magistrikraad
Reelika Haljasmäe nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Kätlin Piho konsultant õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
kriminaalkolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Saale Laos kriminaalkolleegiumi esimees õigusteadus, teadusmagistri kraad
Hannes Kiris riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Heili Sepp riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraad
Juhan Sarv riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Paavo Randma riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Velmar Brett riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Mario Truu nõunik õigusteadus, magistrikraad
Marje Kiris nõunik õigusteadus, magistrikraad
Andraš Tšitškan nõunik õigusteadus, magistrikraad
Anna Leena Neering nõunik õigusteadus, magistrikraad
Ave Traksmaa nõunik õigusteadus, magistrikraad
Helin Vaino nõunik õigusteadus, magistrikraad
Jaan Sootak nõunik õigusteadus, doktorikraadile vastav kvalifikatsioon
Kaisa Tiru nõunik õigusteadus, magistrikraad
Liis Lindström nõunik õigusteadus, magistrikraad
Margus Mõttus nõunik õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Mariliis Muuga nõunik õigusteadus, magistrikraad
Mervi Kruusamäe konsultant õigusteadus, teadusmagistri kraad
halduskolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ivo Pilving halduskolleegiumi esimees õigusteadus, doktorikraad
Heiki Loot riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Julia Laffranque riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Nele Parrest riigikohtu liige õigusteadus, teadusmagistri kraad
Viive Ligi riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Maarja Oras nõunik õigusteadus, magistrikraad
Pihel Kuusk nõunik õigusteadus, magistrikraad
Ene Andresen nõunik õigusteadus, magistrikraad
Gevin Kalm nõunik õigusteadus, magistrikraad
Kadri Kivistik nõunik õigusteadus
Kaidi Tarros nõunik õigusteadus, magistrikraad
Lasse Lehis nõunik õigusteadus, doktorikraad
Mattias Jõgi nõunik õigusteadus, magistrikraad
Elvar Liiv konsultant õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
õigusteabe- ja koolitusosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Liina Reisberg osakonna juhataja õigusteadus, doktorikraad
Signe Rätsep peaspetsialist vanglaametnik, keskeriharidus
Kristi Aule Parmas nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Risto Uustal nõunik õigusteadus, magistrikraad
Airi Püüa nõunik õigusteadus, magistrikraad
Aivi Jürgenson nõunik ajalugu, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Madis Metelitsa nõunik õigusteadus, bakalaureusekraad
Kelli Nemvalts spetsialist kirjalik tõlge, magistrikraad
Oksana Kaldoja spetsialist kokk/teenindaja, kutsekeskharidus
majandusosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ülle Kitsik osakonna juhataja insener-tehnoloog, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Indrek Kuus kordnik keskharidus
Tõnis Kiislar kordnik autoremondilukksepp, kutsekeskharidus
Regina Lõhmus koristaja
Anne Žukov koristaja pagar/kondiiter, kutsekeskharidus Teenistussuhe peatatud
Birgit Kuik koristaja piimatoodete meister, keskeriharidus
Larissa Shihhova koristaja keskharidus
Sirje Hainsoo koristaja keskharidus
Martin Vaino majahoidja keskharidus
Tauri Lepaste haldusspetsialist Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, bakalaureusekraad
Heigo Männiste transpordispetsialist autoremondi luksepp, keskeriharidus
Urmas Hainsoo turvaspetsialist põhiharidus
üldosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ene Pellja osakonna juhataja õigusteadus, magistrikraad
Ragne Loog sekretär maksundus ja toll, rakenduskõrgharidus
Annika Toom sekretär majandusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Elo Limbak sekretär sekretäritöö, keskeriharidus
Kadri Nõmm sekretär keskharidus
Marelle Mänd sekretär infokorraldus, rakenduskõrgharidus
Piia Saar sekretär keskharidus
Piret Järvesaar sekretär asjaajamine ja arhiivindus, keskeriharidus
Mihkel Metslaid keeletoimetaja ajalugu, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Lüüli Lomp tõlk vene filoloogia, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
personali- ja kommunikatsiooniosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ave Hussar osakonna juhataja
Susann Kivi pressiesindaja kognitsioon ja kommunikatsioon, magistrikraad
Arno Põder pressiesindaja sotsiaalteadus, bakalaureusekraad
Kristi Jakobsoo personalispetsialist eesti kirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Iris Raudsik kommunikatsioonispetsialist kommunikatsioon, magistrikraad
IT-osakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Mart Koppel osakonna juhataja matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Kalev Mõru nõunik infotehnoloogia, keskeriharidus