Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu koosseis, selle liikmete ja teenistujate haridus ning eriala

PrintPDF

Tärniga märgistatud haridustase on Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrusega 120 loetud vastavaks magistrikraadile, mis on välja antud pärast 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse infosüsteemi kantud magistriõppe õppekava läbimisel või magistridiplomiga, mis on välja antud vähemalt 5-aastase nominaalkestusega bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppekava läbimisel.

Riigikohus
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Villu Kõve Riigikohtu esimees õigusteadus, doktorikraad
administratsioon
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Üllar Kaljumäe Riigikohtu direktor riigiteadused, magistrikraad
Monika Kask finantsjuht finantsjuhtimine, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Toomas Anepaio andmekaitsespetsialist-arhivaar õigusteadus, teadusmagistri kraad
Karin Leichter-Tammisto esimehe nõunik õigusteadus, magistrikraad
Maris Möls esimehe nõunik õigusteadus, magistrikraad
Kristi Kirsberg kohtute kommunikatsiooni juht ajakirjandus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Katri Jaanimägi nõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Mait Laaring nõunik õigusteadus, doktorikraad
tsiviilkolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Urmas Volens tsiviilkolleegiumi esimees õigusteadus, doktorikraad
Ants Kull riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Kai Kullerkupp riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Kalev Saare riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Kaupo Paal riigikohtu liige õigusteadus, teadusmagistri kraad
Margit Vutt riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Tambet Tampuu riigikohtu liige õigusteadus, teadusmagistri kraad
Kätlin Piho konsultant õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Peeter Tarvis kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad Tähtajaliselt eemalviibiv
Anu Avi kohtunõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Irene Kull kohtunõunik õigusteadus, doktorikraad
Jaana Lints kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Jaanus Ots kohtunõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Janno Lahe kohtunõunik õigusteadus, doktorikraad
Maarja Torga kohtunõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Maido Maasepp kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Marleen Abel kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Reelika Haljasmäe kohtunõunik õigusteadus, teadusmagistri kraad
Susann Liin kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
kriminaalkolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Saale Laos kriminaalkolleegiumi esimees õigusteadus, teadusmagistri kraad
Hannes Kiris riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Heili Sepp riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraad
Juhan Sarv riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Paavo Randma riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Velmar Brett riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Mario Truu nõunik õigusteadus, magistrikraad
Marje Kiris nõunik õigusteadus, magistrikraad
Anna Leena Neering nõunik õigusteadus, magistrikraad
Ave Traksmaa nõunik õigusteadus, magistrikraad
Helin Vaino nõunik õigusteadus, magistrikraad
Jaan Sootak nõunik õigusteadus, doktorikraadile vastav kvalifikatsioon
Kaisa Tiru nõunik õigusteadus, magistrikraad
Liis Lindström nõunik õigusteadus, magistrikraad
Margus Mõttus nõunik õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Mariliis Muuga nõunik õigusteadus, magistrikraad
Mervi Kruusamäe konsultant õigusteadus, teadusmagistri kraad
halduskolleegium
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ivo Pilving halduskolleegiumi esimees õigusteadus, doktorikraad
Heiki Loot riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Julia Laffranque riigikohtu liige õigusteadus, doktorikraad
Nele Siitam riigikohtu liige õigusteadus, teadusmagistri kraad
Viive Ligi riigikohtu liige õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Elvar Liiv konsultant õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Paul Martin Kattago konsultant
Karmen Kaplinski kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Gevin Kalm kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Kaarel Relve kohtunõunik õigusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Kadri Kivistik kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Maarja Oras kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Mats Volberg kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
Mattias Jõgi kohtunõunik õigusteadus, magistrikraad
õigusteabe- ja koolitusosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Liina Reisberg osakonna juhataja õigusteadus, doktorikraad
Signe Rätsep peaspetsialist vanglaametnik, keskeriharidus
Airi Püüa nõunik õigusteadus, magistrikraad
Risto Uustal nõunik õigusteadus, magistrikraad
Aivi Jürgenson nõunik ajalugu, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Madis Metelitsa nõunik õigusteadus, bakalaureusekraad
Kelli Nemvalts spetsialist kirjalik tõlge, magistrikraad
Oksana Kaldoja spetsialist kutsekeskharidus
majandusosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ülle Kitsik osakonna juhataja insener-tehnoloog, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Indrek Kuus kordnik keskharidus
Tõnis Kiislar kordnik autoremondilukksepp, kutsekeskharidus
Anne Žukov koristaja pagar/kondiiter, kutsekeskharidus
Birgit Kuik koristaja piimatoodete meister, keskeriharidus
Larissa Shihhova koristaja keskharidus
Regina Lõhmus koristaja
Sirje Hainsoo koristaja keskharidus
Heigo Männiste transpordispetsialist autoremondi luksepp, keskeriharidus
Tauri Lepaste haldusspetsialist Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, bakalaureusekraad
Urmas Hainsoo turvaspetsialist põhiharidus
üldosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ene Pellja osakonna juhataja õigusteadus, magistrikraad
Elo Limbak sekretär sekretäritöö, keskeriharidus
Annika Toom sekretär majandusteadus, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Kadri Nõmm sekretär keskharidus
Marelle Mänd sekretär infokorraldus, rakenduskõrgharidus
Piia Saar sekretär keskharidus
Piret Järvesaar sekretär asjaajamine ja arhiivindus, keskeriharidus
Ragne Loog sekretär maksundus ja toll, rakenduskõrgharidus
Mihkel Metslaid keeletoimetaja ajalugu, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Lüüli Lomp tõlk vene filoloogia, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
personali- ja kommunikatsiooniosakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Ave Hussar osakonna juhataja õigusteadus, teadusmagistri kraad
Susann Kivi pressiesindaja kognitsioon ja kommunikatsioon, magistrikraad
Sandra Sommer pressiesindaja ajakirjandus ja kommunikatsioon, magistrikraad
Iris Raudsik kommunikatsioonispetsialist kommunikatsioon, magistrikraad
Kristi Jakobsoo personalispetsialist andragoogika, magistrikraad
Marika Koppel kommunikatsioonispetsialist tõlkeõpetus, magistrikraad
IT-osakond
Nimi Teenistuskoht Haridus Info
Mart Koppel osakonna juhataja matemaatika, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon
Kalev Mõru nõunik infotehnoloogia, keskeriharidus