Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunike täiskogu

PrintPDF

Kohtunike täiskogu on suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud.

Täiskogu koguneb korraliselt igal aastal veebruari teisel reedel, kuid Riigikohtu esimees või justiitsminister võivad selle ka muul ajal erakorraliselt kokku kutsuda. Täiskogul annavad Riigikohtu esimees ja justiitsminister ülevaate õigus- ja kohtusüsteemi arengust. Täiskogu tööd juhatab Riigikohtu esimees, kui täiskogu ei otsusta teisiti.

Täiskogu arutab õigusemõistmise probleeme ning kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimusi. Täiskogul valitakse ka distsiplinaarkolleegiumi esimese ja teise astme kohtunikest liikmed, kohtute haldamise nõukoja, koolitusnõukogu, kohtunikueksami komisjoni ja kohtunikuabieksami komisjoni kohtunikest liikmed ja asendusliikmed. Samuti nimetab üldkogu kohtunikkonna esindajad advokaadi kutsesobivuskomisjoni ja aukohtusse, prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni ja distsiplinaarkomisjoni ning kriminaalhooldusametnike eksamikomisjoni.

Alates 2006. aastast korraldab kohtunike täiskogu Riigikohus.

Loe ka kohtunike korraliste täiskogude protokolle, hääletustulemusi ja ettekandeid siit.
Loe kohtunike täiskogu kodukorda siit