Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksamikomisjon

PrintPDF

Kohtunikueksamikomisjoni peamised ülesanded on kohtunikueksami korraldamine, kohtunikuks kandideerijate seaduse nõuetele vastavuse kontrollimine ja nende isiksuseomaduste kohtunikuametiks  sobivuse hindamine. Samuti arvamuse andmine alla kolmeaastase ametistaažiga kohtuniku ametisse sobivuse kohta.

Komisjoni pädevuses olevaid ülesandeid lahendab komisjon sidevahendite abil või suulisel istungil.  Komisjoni töövorm on suuline istung, kui komisjon vestleb kohtunikuks kandideerijatega, viib läbi kohtunikueksami suulise osa või kuulab ära kohtuniku, kelle ametisse sobivust hinnatakse. Komisjoni suulised istungid leiavad reeglina aset kahel korral aastas  –  aprilli- ja oktoobrikuus.

Kohtunikueksamikomisjon moodustatakse ja see tegutseb kohtute seaduse alusel.

Kohtunikueksamikomisjoni töökord

Komisjoni tööga seotud dokumentide vormid

Riigikohtu üldkogu lahendeid kohtunikueksamikomisjoni otsuste peale esitatud kaebuste osas saab vaadata siit.

Kohtunikueksamikomisjoni tööd puudutavad küsimused on oodatud:

Ave Hussar
Personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja 
telefon 730 9062, 5389 0710
e-post ave [dot] hussaratriigikohus [dot] ee