Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Dokumendiregister

PrintPDF

Kohtumenetlusvälised dokumendid registreeritud alates 01.01.2013

Kohtumenetlusvälised dokumendid registreeritud kuni 31.12.2012