Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu tegevust iseloomustav statistika

PrintPDF

 

 Haldusasjad Kuriteo- ja väärteoasjad Tsiviilasjad PSJV asjad 
AastaMenetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Lahendatud
asju
19938-828374
1994811995715133110311
1995199467091474511534
1996244467611735921874
1997274379821646371683
19983164295814769716111
1999294537711416771213
20004126168313676416010
2001401767711478961637
20024456968214995615518
20034407572516671015922
20046358583814666715823
20055678566116077818437
20065669759513282015317
20077459356311074716223
2008716936499186214523
200968312774812892618136
201086195857115104816214
20118051081029120107819629
2012683761235119120620621
2013770931279152130118159
201410261101296101150518648
20151192901556124147720339
20161166971476102141417210
2017112085124393135519443


PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE (PSJV) ASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTUS
1993-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HALDUSASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTU ÜLDKOGUS, ERIKOGUS JA HALDUSKOLLEEGIUMIS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TSIVIILASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTU ÜLDKOGUS, ERIKOGUS JA TSIVIILKOLLEEGIUMIS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KURITEO- JA VÄÄRTEOASJADE LÄBIVAATAMINE RIIGIKOHTU ÜLDKOGUS, ERIKOGUS JA KRIMINAALKOLLEEGIUMIS (kuriteo- ja väärteoasjades on antud ka lahendatud avalduste, kaebuste ja protestide arv)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017