Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Euroopa põhiseaduskohtute juhid arutasid kliimakaebuste lahendamist

18. mai 2023
PrintPDF

Saksamaa konstitutsioonikohus korraldas mai alguses Berliinis kongressi, kus Euroopa riikide põhiseaduskohtute juhid ja nende asetäitjad vahetasid mõtteid kliimamuutuste vastase võitlusega seotud kohtuasjade ja seaduste üle.

Kongressil osalenud Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ütles, et ürituse peateemaks olid põhiseaduskohtute võimupiirid kliimakaebuste lahendamisel: „Paljudes ettekannetes jäi kõlama parlamentide tegutsemisvajadus, et leida tasakaal keskkonna säästmise ja vabadusõiguste vahel. Sedavõrd olulise mõjuga küsimused ei peaks jääma ainult haldusasutuste ja kohtu otsustada.“ 

Pilvingu sõnul panevad põhiseadused riikidele keskkonna kaitsel üsna erinevaid kohustusi. „Näiteks Saksamaa põhiseaduskohus tunnistas 2021. aastal sealse kliimaseaduse põhiseadusvastaseks, sest sellega ei olnud tagatud piisavalt selge tegevusraamistik 2030. aastale järgnevaks ajaks,“ märkis riigikohtunik.

Kongressil pidas avaettekande Potsdami kliimamõjude uuringute instituudi direktor ja peaökonomist Ottmar Edenhofer, kes rääkis kliimakaitse majanduslikest ja ökoloogilistest alustest. Järgnesid töögrupid, kus olid kõne all põhiseadusest tulenev vastutus kliimakaitse küsimustes ja kliimakaebuste lahendamine konstitutsioonikohtutes ning laiemalt kohtute roll kliimamuutuste ohjeldamisel.

Üritusel esinesid ettekannetega Euroopa Kohtu president Koen Lenaerts ning paljude Euroopa riikide kõrgeimate kohtute presidendid ja nende asetäitjad. Ürituse puhul korraldas vastuvõtu Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier ja tervituskõne pidas justiitsminister Marco Buschmann.