Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aastaraamat keskendub tänavu kohtunike põlvkonnavahetusele

20. aprill 2022
PrintPDF

Sel nädalal ilmunud Eesti kohtute aastaraamatu üks peateemasid on kohtunike põlvkonnavahetus, sest järgmise viie aasta jooksul tekib õigus pensionile jääda enam kui poolesajal õigusemõistjal. Samuti käsitletakse päevakajalisi õigusküsimusi – nn rusikaõigust, koroonapiiranguid ja eeltõendamismenetlust.

Selle aasta alguses oli Eestis ametis 241 kohtunikku, kellest 18-l on juba õigus pensionile jääda ja tänavu kavatseb neist seda võimalust kasutada viis. Järgneval viiel aastal avaneb aga õigus vanaduspuhkusele siirduda veel 52 kohtunikule ehk lähemas tulevikus on vahetumas ligi kolmandik kohtunikkonnast.

Aastaraamatus ilmunud pikemas intervjuus räägib oma elust ja tööst kauaaegne riigikohtunik ja Eesti riigiõiguse grand old man Jüri Põld, kelle pensionile siirdumisega lõppes Riigikohtus üks ajajärk. Tema asemel kõrgeimas kohtus teenistust alustanud Heili Sepp kirjutas aga loo vestlustest 11 viimastel aastatel ametisse nimetatud noorkohtunikuga, keskendudes sellele, kuidas nad on õigusemõistja rolli enda jaoks sisustanud.

„Need jutuajamised kinnitasid veendumust, et kõiki noori kolleege kannustab vähemalt ühe motivaatorina kirglik soov lahendada kohtuasju õiglaselt ja õigesti,“ lausus Sepp. „Vestlustes silma torganud julgus ja otsekohesus, aga ka uudishimu ja arutlusvõime lubavad uskuda, et värsked kohtunikud on sama printsipiaalsed, avatud ja iseendale truud ka igapäevases töös.“

Järgmisel kümnel aastal vahetub Eestis 10–15 kohtunikku aastas. „See on mõnes mõttes võimaluste aken, kus kujuneb see, mida ja kuidas kohus menetluses teeb. Kui suudaksime praegu kokku leppida efektiivsed mõistlikud töömeetodid, siis vähendaks see märgatavalt kohtute töökoormust ja võiks muuta süsteemi märksa tõhusamaks,“ usub riigikohtunik Urmas Volens.

Aastaraamatust leiab ka analüüsi kohtunikke nende töös abistavate kohtujuristide rollist ja probleemidest. Samuti pakutakse huvitavaid õiguslikke mõtisklusi viimasel ajal juristide meeli erutanud teemadel, nagu halduskohtuid proovile pannud koroonakaebuste lahendamine, nn rusikaõigust puudutavad Riigikohtu otsused või näiteks solvavate netikommentaaride autorite tuvastamiseks vajaliku eeltõendamismenetluse probleemid.

Tavapäraselt ilmuvad aastaraamatus ka kokkuvõtted kohtute eelmise aasta tööd peegeldavast statistikast ning ülevaated Eesti Kohtunike Ühingu, Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu, kohtunike distsiplinaarkolleegiumi, koolitusnõukogu, kohtute haldamise nõukoja ja kohtunikueksamikomisjoni tegemistest.

Kohtute aastaraamat ilmub elektrooniliselt ja seda saab täismahus lugeda siin.

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
533 39 846