Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Konkurss Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunike kandidaatide leidmiseks

19. aprill 2010
PrintPDF
Välisministeerium algatab vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. juunil 2010 jõustuva artikli 26 lõikele 4, konventsiooni artikli 21 lõikele 1 ja välissuhtlemisseaduse § 9 lõikele 9 avaliku konkursi

Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunike kandidaatide leidmiseks.


Ad hoc kohtuniku kandidaat peab:
- olema kõrgete kõlbeliste omadustega
- omama vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi õigusteaduses Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2² tähenduses või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni
- valdama eesti keelt kõrgtasemel
- valdama üht kahest Euroopa Nõukogu ametlikust keelest väga heal tasemel ning teist vähemalt passiivselt
- omama häid teadmisi Eesti õiguskorrast
- omama häid teadmisi inimõigustest
- omama soovitavalt töökogemust kohtunikuna või muul viisil häid teadmisi ja praktilist kogemust seoses kohtumenetlusega
- vastama kohtute seaduse § 47 esitatud nõuetele
- olema valmis osalema Euroopa Inimõiguste Kohtu koja nõupidamistel.

Kandideerimistähtaeg on 7. mai 2010. Täpsem info kandideerimistingimuste ja menetlusnõuete kohta: www.vm.ee

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist