Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Täna algas õigusemõistmise nädal

3. oktoober 2016
PrintPDF
Tänasest reedeni, 3.-7. oktoobril tähistatakse üle-Eestilist õigusemõistmise nädalat, mil jagatakse tasuta õigusnõu ja räägitakse tavapärasest enam kohtusüsteemi käekäigust - toimub õigusemõistmise teemaline ümarlaud, avatakse näitus "Õigusriik karikatuuris" ning peetakse õpilastele ja tudengitele suunatud loenguid ja võistlusi.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul püsib usaldus Eesti kohtusüsteemi vastu kõrge ja ka rahvusvahelistes võrdlustes on Eesti õigussüsteem kõrgel kohal. „Eestil on põhjust oma kohtusüsteemi üle uhkust tunda, oleme võrdlusandmetelt eesotsas riikide osas, kellel on kõige vähem pooleliolevaid kohtuasju elanike kohta, samuti paigutub Eesti rahvusvahelistes tulemustes esimesse poolde kohtusüsteemi sõltumatuse tajumise osas,“ ütles justiitsminister.

Nädala vältel annavad SA Õigusteenuste Büroo juristid vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõu üheteistkümnes Eesti linnas - Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Rakveres, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Võrus, Jõgeval, Valgas ja Kuressaares. Tartus annab tasuta õigusnõu ka justiitsminister Urmas Reinsalu. Täpsem info asukohtade ja kellaaegade kohta kohtute kodulehelt.

Neljapäeval toimuval ümarlaual astuvad paneeldiskussioonis üles Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, riigi peaprokurör Lavly Perling, advokatuuri esimees Hannes Vallikivi, ajakirjanikud Kärt Anvelt ja Tarmo Vahter. Arutelu modereerib ERR-i veebiväljaande peatoimetaja ja uudistejuht Anvar Samost.  Ümarlaua eesmärgiks on täiendada teadmisi ja jagada kogemusi osapoolte tööspetsiifikast, teadvustada ühisosa õigusriigi kujundamisel ja leida lahendusi edasise koostöö tõhustamiseks.

"Meedia ja seeläbi ka avalikkuse kaasamine õigusemõistmisesse võimaldab kindlustada kohtulahendite ühiskondlikku aktsepteeritavust ja vältida õigusemõistmise võõrandumist tegelikust elust. Et lahend ja selle asjaolud tavainimesele arusaadavaks teha, on ajakirjanduse ja kohtute koostöö väga vajalik," märkis Priit Pikamäe.

Traditsiooniliselt kuulutab Riigikohus õigusemõistmise nädalal välja ka õpilaste kaasuskonkursi, mille eesmärgiks on tõsta õpilaste õigusteadlikkust ning arusaamist õigusemõistmise protsessist. Ka tänavu on õpilastel võimalik kaasuseid lahendada loovas vormis, olgu selleks essee, luuletus, joonistus, näidend vms. Nädala kavas on mitmeid teisigi õpilastele ja tudengitele suunatud üritusi - õpilased on kutsutud kohtumajadesse ühiskonnaõpetuse tunde pidama ja osalema istungitel, kohtunikud tutvustavad õpilastele ja üliõpilastele kohtute tööd ning kohtunikuametit. Lisaks korraldab Tartu halduskohus abiturientidele suunatud harjutuskohtu võistluse.

Täpsem info:

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846