Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tartus toimub Baltimaade ülemkohtute kokkusaamine

28. aprill 2022
PrintPDF

Riigikohus võõrustab 27.–29. aprillil Tartus Läti ja Leedu kõrgeimate kohtute esindajaid.

Tegemist on traditsioonilise kolmepoolse kohtumisega, kus jagatakse parimaid praktikaid. Riigikohtunikud arutavad oma Läti ja Leedu kolleegidega viimasel ajal päevakorral olnud õigusküsimusi, millest paljudel on ka üle-euroopaline ja laiemalt rahvusvaheline mõõde – olgu siis tegemist rahapesu tõkestamisega, elektroonilise side andmete kasutamisega menetluses või koroonapandeemiaga seotud probleemidega.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märkis, et kõigi kolme Balti riigi kohtuid puudutav teema on õigusemõistmise jätkumine kriisi tingimustes: „Selle aasta alguses tundus, et pandeemia tõmbub tagasi ja ka kohtud saavad vaikselt tagasi pöörduda oma igapäevaste probleemide juurde, kuid juba veebruaris selgus, et vaja on uut ja hoopis teistsugust kriisiplaani – kuidas korraldada kohtute tööd sõja ajal.“

„Nende kriiside taustal seisavad Eesti kohtud silmitsi põlvkonnavahetusega, mis tähendab, et peame pöörama aina rohkem tähelepanu uute kohtunike leidmisele ja õigushariduse kvaliteedi tagamisele,“ lisas Kõve.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liige Peeter Jerofejev tutvustab oma ettekandes rahapesu tõkestamist puudutavaid kohtulahendeid, kus käsitletakse eelkõige pankade õigusi ja kohustusi rahapesukahtlusega klientide kohtlemisel. Samuti räägib ta au teotavate ja mainet kahjustavate anonüümsete kommentaaride autorite tuvastamisega seotud probleemidest. 

Kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos teeb aga ülevaate korduma kippuvatest õigusküsimustest kolleegiumi viimaste aastate lahenditeks, rääkides muu hulgas hädakaitseõigusest, tunnistajate ütluste usaldusväärsuse hindamisest jms. Lisaks on tema ettekandes juttu n-ö moodsa aja probleemide mõjust süüteomenetlusele – näiteks süüdistatava õiguste tagamine kriminaalmenetluses pandeemia ajal ja elektroonilise side andmete kasutamine tõendina.

Fotod: Karl Piirimees