Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tööpakkumised

PrintPDF

Töö Riigikohtus

Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, mis vaatab kassatsiooni korras läbi ringkonnakohtute lahendeid ning teostab põhiseaduslikkuse järelevalvet. Meil töötab enam kui 100 inimest, kes panustavad igapäevaselt kohtusüsteemi ja õigusemõistmise heasse toimimisse Eestis.

Meie töötajaskonnast moodustavad veidi enam kui 60% naised ja pea 40% mehed. Riigikohtu töötajate keskmine vanus on 42 aastat ning suurima osakaalu moodustavad 4049- ja 3039-aastaste vanusegrupid. Ligikaudu kolmveerandil meie inimestest on magistri- või doktorikraadile vastav haridus, enam kui 80%-l kõrgharidus. Meie kollektiivis on palju noori, aga ka juba kogenud kolleege – kuni 10-aastase ja enam kui 10-aastase staažiga teenistujad jagunevad peaaegu võrdselt.

Riigikohtu suurim vara on meie inimesed ja anname endast parima, et luua töökeskkond, mis toetab meie inimeste motivatsiooni ja pühendumust.

  • Me toetame arengut ja enesetäiendamist.
  • Me väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume seda toetavaid tehnilisi lahendusi.
  • Me hoolime oma inimeste heaolust ja tervisest.

Töö Riigikohtus on põnev ja vastutusrikas – me anname iga päev oma panuse kõrgeima kohtu töö kvaliteeti ja arengusse. Teenistus kõrgeimas kohtus seab aga ka kõrgeid ootusi – Riigikohtus töötavad inimesed, kes on asjatundlikud ja iseseisvad, tugeva sisemise motivatsiooni ja vastutustundega, ausad ja usaldusväärsed.