Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
26. veebruar 2024

Riigikohus võtab tööle pressiesindaja, kes korraldab Riigikohtu suhtlust avalikkusega, annab kommunikatsiooninõu kolleegidele ning kujundab Riigikohtu identiteeti ja mainet.

21. veebruar 2024

Halduskolleegiumi nõuniku ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 11. märts.

21. veebruar 2024

Riigikohus selgitas tänases määruses, et enamuse otsusega ei saa korteriomaniku õigust parkimisala kasutada seada sõltuvusse parkimiskaardi olemasolust, vaid selleks on vaja kõigi korteriomanike kokkulepet.

Viimased lahendid
26.02.20243-21-459/55
21.02.20244-23-2162/41
21.02.20242-22-100795/12
21.02.20241-20-3101/94
21.02.20242-17-15677/173
20.02.20244-23-2240/17
20.02.20243-22-2187/26
19.02.20241-23-295/29
16.02.20241-21-2651/101
14.02.20245-23-41/5
14.02.20243-21-101/29
14.02.20242-21-1758/64
12.02.20245-23-38/27
12.02.20242-08-1314/71
09.02.20241-22-7339/22