Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. aprill 2021

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud määruses, et inimese kinnisesse asutusse tahtevastasele ravile paigutamisel peab kohtunik ta isiklikult ära kuulama ning see ei saa üldjuhul toimuda näiteks video vahendusel. Samuti peab patsiendile määrama esindaja enne esialgse õiguskaitse tähtaja pikendamist. 

20. aprill 2021

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks välismaalaste seaduse sätted, mis ei võimaldanud kohtus vaidlustada viisavabalt Eestisse saabunud Ukraina hooajatööliste riigis viibimise ennetähtaegset lõpetamist.

12. aprill 2021

Riigikohus hindas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks seadusesätted, mis kohustasid kuriteos kahtlustatavat politseinikku teenistusest vabastama. Kuni menetluse lõpuni piisaks kohtu arvates ka teenistussuhte peatamisest või teisele töökohale üleviimisest.

Viimased lahendid
22.04.20212-18-12753/34
21.04.20212-14-6942/143
21.04.20212-19-12247/37
21.04.20212-17-16389/44
21.04.20212-17-3478/77
21.04.20212-20-11920/32
20.04.20215-20-10/13
19.04.20212-19-12293/343
19.04.20213-20-1607/34
19.04.20212-19-12293/342
16.04.20212-20-4122/142
16.04.20213-18-124/46
16.04.20212-20-4817/35
15.04.20213-18-2022/30
15.04.20213-20-2119/52