Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
16. Märts 2018

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 30. juunist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

2. Märts 2018

Riigikohtu halduskolleegium sedastas tänases otsuses, et Tartu rahu järel Venemaal Eesti kodakondsusse opteerunute järeltulijad ei ole Eesti kodanikud, kui opteerumisele ei järgnenud iseseisvasse Eestisse elama asumine. Samal seisukohal olid Tallinna Halduskohus ja Tallinna Ringkonnakohus.

20. Veebruar 2018

Eile andis Justiitsministeerium esmakordselt „õiguse eest seisja“ auhinna inimestele, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. 

Viimased lahendid
22.03.20181-16-10503/126
21.03.20184-17-3969/37
21.03.20181-16-8601/64
21.03.20182-15-11465/95
21.03.20182-16-19080/38
19.03.20182-14-56622/206
15.03.20183-17-2226/113
14.03.20182-16-4911/54
14.03.20182-16-15491/44
14.03.20182-14-21673/64
14.03.20182-14-56622/204
13.03.20183-17-643/15
12.03.20182-16-12972/57
07.03.20181-16-9717/19
07.03.20182-13-11524/221