Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
25. Aprill 2018

Riigikohus selgitas 20. aprilli lahendis, et juhiloa kehtivusaja lõppemise korral ei ole võimalik isikut karistada juhtimisõiguseta sõidu eest. Kehtiva juhiloata sõiduki juhtimine on väärteona karistatav, ent sätte alusel, mille karistusmäär on oluliselt kergem.

10. Aprill 2018

Riigikohus selgitas tänases määruses, et vaatamata rakendusaktide puudumisele hakkas kooseluseadus alates 1. jaanuarist 2016 kehtima ning on osa Eesti õiguskorrast. Kooseluseaduse rakendamisaktide andmata jätmine iseenesest ei anna Riigikohtu hinnangul alust tunnistada olukord põhiseadusvastaseks.

9. Aprill 2018

Täna, 9. aprillil kell 14 ja 15 peab Riigikohtu halduskolleegium avaliku istungi, et arutada osaühingute Tamsalu Uus Apteek, Türi Apteek ja Folia Apteek kaebusi Ravimiameti otsuste peale. Riigikohtul tuleb anda hinnang uute haruapteekide asutamise ja apteekide tegevuskoha muutmise võimalikkusele nn üleminekuajal.

Viimased lahendid
25.04.20182-15-5027/137
25.04.20182-16-100215/85
25.04.20182-15-8579/48
25.04.20184-16-3674/13
25.04.20182-14-53722/68
24.04.20183-17-725/33
24.04.20181-16-8601/66
23.04.20182-16-7999/43
20.04.20183-18-170/9
20.04.20183-15-443/54
20.04.20184-17-4621/22
19.04.20181-16-5757/65
18.04.20182-15-6538/82
18.04.20182-17-7745/19
18.04.20182-15-3686/83