Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. Detsember 2019

Uued kohtunikud asuvad tööle Harju ja Pärnu Maakohtus. Harju Maakohtus alustavad jaanuaris kohtunikena tööd Katrin Mikenberg, Mairi Heinsalu, Marina Ninaste ja Grete Vahtra. Pärnu Maakohtus asub veebruaris kohtunikuna ametisse Rajar Miller.

9. Detsember 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas õiguskantsleri Narva linna sotsiaalteenuseid puudutavat taotlust lahendades, et kohalik omavalitsus peab arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma sellele seadusega pandud kohustust tagada sotsiaalteenuste osutamine. Sealjuures tuleb vajalik sotsiaalabi tagada seaduses ette nähtud ulatuses.

6. Detsember 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et elatise maksmisest kõrvalehoidumisega on tegemist juba siis, kui vanem teadlikult viivitab elatise maksmisega vähemalt ühe kuu. Vanem hoiab elatusraha maksmisest kõrvale, kui ta rikub lapse ülalpidamiskohustust olukorras, kui tal on võimalik raha maksta või teha seda suuremas ulatuses, kuid ta jätab selle kohustuse teadlikult vähemalt ühe kuu jooksul täitmata.

Viimased lahendid
13.12.20191-18-7276/80
13.12.20193-17-1268/31
11.12.20192-17-1722/31
11.12.20193-17-2235/52
11.12.20191-19-4505/23
10.12.20192-16-10632/78
10.12.20192-19-4463/10
10.12.20192-17-11283/58
09.12.20195-18-7/8
06.12.20192-17-12910/70
06.12.20191-18-5813/52
06.12.20191-17-3615/13
05.12.20193-16-2123/38
05.12.20193-15-241/60
04.12.20192-15-13695/129