Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. oktoober 2021

Kohtunike distsiplinaarkolleegium mõistis Tartu Maakohtu kohtuniku Roman Levini süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, mis seisnes põhjendamatutes viivitustes ühe tsiviilasja lahendamisel ja korduvas taotlustele vastamata jätmises.

21. oktoober 2021

Tänase otsusega jättis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium rahuldamata kaebuse, milles kohaliku omavalitsuse volikogu kandidaat soovis elektroonilise hääletamise alustamata jätmist.

21. oktoober 2021

Riigikohus tunnistas õigusvastaseks Soodla harjutusvälja loomist puudutanud valitsuse korralduse, sest menetlusse ei kaasatud maaomanikku, kelle kinnistu asub keset harjutusvälja. Samas jättis kohus korralduse tühistamata, sest praegusel juhul poleks omaniku kaasamine lõppotsust muutnud. 

Viimased lahendid
27.10.20212-19-6689/47
27.10.20212-20-7322/138
27.10.20212-19-18082/74
26.10.20211-20-8210/76
26.10.20212-20-14547/17
26.10.20212-19-7379/61
25.10.20212-20-4997/23
22.10.20211-21-4394/31
22.10.20211-20-2883/30
22.10.20211-21-2771/68
21.10.20215-21-15/3
21.10.20213-18-913/85
21.10.20213-20-286/43
21.10.20213-20-367/14
20.10.20213-19-2061/47