Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. mai 2021

Riigikohus otsustas, et reeglina ei pea vanem lapsele elatist tasuma, kui lapsel on vahelduv elukoht ehk ta elab kummagi vanema juures eelduslikult vähemalt 40 protsenti ajast ja mõlemad vanemad osalevad tema elu korraldamisel võrdväärselt.

10. mai 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu, kahele Harju Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

28. aprill 2021

Riigikohus otsib oma meeskonda IT-osakonna juhatajat, kelle ülesanne on kujundada Riigikohtu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegiat ning infoturbe poliitikat, korraldada nende elluviimist ja IKT-süsteemi haldamist. 

Viimased lahendid
12.05.20212-18-6491/96
12.05.20212-20-114596/21
12.05.20212-19-15916/87
07.05.20211-16-6179/107
06.05.20212-15-13695/162
06.05.20212-18-18193/100
05.05.20212-17-19459/92
04.05.20212-19-13236/44
28.04.20211-20-1651/76
28.04.20212-18-17980/127
28.04.20213-20-1634/21
27.04.20213-17-1635/19
23.04.20211-20-3535/52
23.04.20212-20-10639/48
22.04.20212-18-12753/34