Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
30. November 2021

Tänavune institutsioonide usaldusväärsuse uuring näitas, et Eesti kohtuid usaldab 71 protsenti vastanutest. Varasemate uuringutega võrreldes on tõus olnud märkimisväärne. 

29. November 2021

President Alar Karis nimetas esmaspäeval kohtunikena ametisse Inna Ombleri, Priit Kama ja Anna Liivi, lisaks viiakse Riigikohtu üldkogu otsusega maakohtust ringkonnakohtusse üle Janika Kallin ja Elina Elkind.

29. November 2021

COVID-19 haiguse laieneva leviku tingimustes on ohutute töötingimuste loomiseks ja nakkuse leviku riskide maandamiseks vajalik, et Riigikohtu hoonesse sisenemisel esitavad kõik külastajad alates 20. oktoobrist 2021 pääslas ühe alljärgnevatest tõenditest, mis kinnitab:

Viimased lahendid
30.11.20215-21-14/15
29.11.20212-19-14714/65
26.11.20215-21-31/2
25.11.20213-21-2071/13
25.11.20214-21-1308/48
25.11.20213-19-305/26
25.11.20213-21-2241/11
24.11.20212-18-13432/108
24.11.20213-18-2420/91
24.11.20212-20-15376/34
19.11.20211-20-6129/42
19.11.20214-21-2430/19
18.11.20214-21-1358/24
17.11.20212-16-9408/96
17.11.20212-21-3613/28