Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
10. september 2019

Riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest. Protestis taotles maavanem tunnistada kehtetuks ehitusload, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu Halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

5. september 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases otsuses, et töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise otsused tuleb põhjendada selliselt, et taotlused esitanud inimene otsustest ka aru saaks. Sealjuures võib olla ka vajalik töövõime hindamise metoodika selgitamine lihtsas keeles ja näidete abil.

23. juuli 2019

2020. aasta kevadel taasavatava Riigikohtu hoone kunstikonkursi võitis Vergo Verniku pronksskulptuur „Tasakaal“. Kokku esitati kunstikonkursile 25 ideekavandit.

Viimased lahendid
11.09.20193-18-1331/70
11.09.20192-16-19005/66
11.09.20192-18-4182/35
11.09.20195-19-40/7
10.09.20192-10-20988/180
10.09.20191-17-3858/93
05.09.20193-17-1110/84
05.09.20193-19-557/19
08.08.20193-16-1874/20
07.08.20193-16-2436/48
28.06.20193-18-253/46
28.06.20193-17-933/18
27.06.20193-18-1331/63
27.06.20193-17-1927/37
26.06.20195-19-39/2