Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
26. jaanuar 2021

Euroopa Liidu Nõukogu nimetas Eesti riigikohtuniku Julia Laffranque’i seitsmeliikmelisse komiteesse, kes esitab oma arvamuse kandidaatide sobivusest Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtunike ning kohtujuristide ametikohtadele. 

26. jaanuar 2021

Riigikohus koostas ülevaate laste kinnisesse lasteasutusse suunamisest tsiviilasjades, et ühtlustada kohtupraktikat ja selgitada välja uue korraga kaasnenud probleemid.

21. jaanuar 2021

Analüüs näitab, et kohtud rahuldavad Eestis umbes veerandi mittevaralise kahju nõuetest, mis on seotud avaliku võimu tegevuse või tegematajätmistega. 

Viimased lahendid
26.01.20211-19-4150/132
25.01.20212-19-12293/306
25.01.20212-19-10324/39
20.01.20212-17-18177/111
20.01.20213-19-569/27
13.01.20212-19-5940/76
08.01.20212-20-6730/42
06.01.20212-19-20574/19
06.01.20213-19-1207/21
29.12.20203-18-1432/93
23.12.20201-19-4422/107
23.12.20201-20-3927/22
23.12.20201-20-3926/24
23.12.20201-20-3925/21
22.12.20205-20-6/11