Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
17. oktoober 2019

Riigikohus jättis menetlusse võtmata vandeadvokaat Oliver Nääsi ja vandeadvokaat Marko Kairjaki taotlused kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks kriminaalasjas nr 1-16-10503. See tähendab, et riik pole kohustatud hüvitama valitud kaitsjale ja kannatanu esindajale makstud tasusid.

15. oktoober 2019

Täna kogunenud Riigikohtu üldkogu otsustas edastada Tartu Maakohtu kohtuniku Heiki Kolki tagasiastumisavalduse Vabariigi Presidendile.

11. oktoober 2019

Riigikohtu esimees Villu Kõve teeb Riigikogule ettepaneku nimetada uueks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks Tartu ringkonnakohtunik Juhan Sarv.

Viimased lahendid
17.10.20193-16-1603/75
17.10.20191-18-5023/12
17.10.20194-18-6598/21
16.10.20193-19-269/12
16.10.20192-18-9790/18
16.10.20191-15-4308/53
16.10.20191-17-10573/332
16.10.20192-15-12032/116
16.10.20194-18-4523/20
14.10.20192-18-16992/57
11.10.20193-15-241/58
11.10.20193-17-1047/66
11.10.20193-15-2232/93
10.10.20191-16-6137/262
10.10.20191-17-7111/81