Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
5. august 2020

Riigikohus otsib direktorit, kelle ülesanne on juhtida Eesti kõrgeima kohtu eelarveprotsessi ning õigusemõistmist teenindavate struktuuriüksuste tööd. Riigikohtu direktori ametiaeg on tähtajaline ning algab 1. jaanuaril 2021.

4. august 2020

Täna kell 13 algab Riigikohtus suuline istung, kus on arutlusel Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks.

29. juuli 2020

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jõustas maakohtu otsuse, millega mõisteti Viru vangla 17 kinnipeetavat süüdi 2015. aastal vangla massilises korratuses osalemises.

Viimased lahendid
11.08.20203-17-2452/36
11.08.20203-18-830/23
24.07.20201-16-9323/410
03.07.20203-19-116/21
26.06.20201-19-9575/46
25.06.20204-20-215/14
25.06.20201-18-8101/63
25.06.20201-16-9323/404
25.06.20201-19-5631/37
19.06.20203-20-1044/5
19.06.20201-14-5339/95
19.06.20201-16-9171/1411
19.06.20203-18-562/32
19.06.20203-18-1699/25
19.06.20203-17-2766/33