Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
25. juuni 2024

Riigikohtu üldkogu nimetas 21. juunil tsiviilkolleegiumi esimeheks riigikohtunik Kaupo Paali, kes alustas tööd samal päeval. Tema ametiaeg kestab viis aastat. 

21. juuni 2024

Riigikohus jättis läbi vaatamata Anastassia Kovalenko-Kõlvarti kaebuse mootorsõidukimaksu seaduse vastuvõtmise peale. Riigikohus selgitas, et Riigikogu liikmetel ei ole eriõigust vaidlustada seaduse vastuvõtmist.

21. juuni 2024

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et politseinikele kehtestatud kaudne vaktsineerimisnõue oli proportsionaalne ettevaatusabinõu riigi tuumikfunktsioonide lakkamatuks tagamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitseks.

Viimased lahendid
21.06.20243-24-1014/37
21.06.20243-22-2477/15
21.06.20243-21-2398/89
21.06.20244-23-3193/28
21.06.20243-22-157/25
21.06.20243-22-2022/37
21.06.20243-23-885/54
21.06.20245-24-13/3
21.06.20245-24-12/2
21.06.20243-20-2201/44
20.06.20244-23-742/78
20.06.20245-24-4/2
20.06.20243-22-722/26
20.06.20243-24-1540/7
19.06.20242-22-4074/29