Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
22. märts 2023

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud otsuses, et pangal on õigus kliendiga sõlmitud põhimakseteenuse leping üles öelda ainult erakorraliselt ehk olukorras, kus selleks on mõjuv põhjus.

21. märts 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikmena praegust Tartu Ringkonnakohtu kohtunikku Vahur-Peeter Liini ja alustab pärast uue Riigikogu kokku tulemist tema tutvustamist fraktsioonidele.

14. märts 2023

Riigikohus jättis täna muutmata tuntud arsti Matti Maimetsa õigeksmõistmise toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis oli seotud tema tegevusega HI-viiruse vastaste ravimite hankimist koordineerivas komisjonis.

Viimased lahendid
23.03.20233-21-1027/28
23.03.20233-21-125/47
23.03.20231-17-9149/1226
23.03.20231-22-7101/71
23.03.20233-22-1218/19
23.03.20235-23-20/2
23.03.20231-22-7089/70
23.03.20232-21-5449/19
22.03.20232-19-18320/73
22.03.20235-23-14/2
22.03.20232-21-4060/54
22.03.20232-22-4230/7
22.03.20232-21-3552/52
16.03.20232-20-13537/57
16.03.20231-21-6698/50