Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
15. oktoober 2019

Täna kogunenud Riigikohtu üldkogu otsustas edastada Tartu Maakohtu kohtuniku Heiki Kolki tagasiastumisavalduse Vabariigi Presidendile.

11. oktoober 2019

Riigikohtu esimees Villu Kõve teeb Riigikogule ettepaneku nimetada uueks Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks Tartu ringkonnakohtunik Juhan Sarv.

11. oktoober 2019

Riigikohtu halduskolleegium tunnistas õigusvastaseks ehitusloa, mille Tallinna linn andis Elisa Eesti AS-ile mobiilsidemasti rajamiseks ning tühistas mastile antud kasutusloa. Riigikohtu hinnangul ei arvestanud Tallinna linn lube andes naabrite huvidega.

Viimased lahendid
16.10.20193-19-269/12
16.10.20192-18-9790/18
14.10.20192-18-16992/57
11.10.20193-15-241/58
11.10.20193-15-2232/93
11.10.20193-17-1047/66
10.10.20191-16-6137/262
10.10.20191-17-7111/81
09.10.20192-17-12566/53
09.10.20193-18-976/27
09.10.20192-17-12712/24
09.10.20193-17-991/38
09.10.20192-16-9434/88
09.10.20193-17-796/39
08.10.20191-11-3615/284