Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
9. juuli 2024

Mitmed Riigikohtusse jõudnud valimiskaebused puudutasid ühel või teisel moel elektroonilise hääletamise usaldusväärsust või vaatlejate õiguseid.

8. juuli 2024

Euroopa Liidu kõrgeimate halduskohtute ühenduse ACA-Europe kohtunikud kogunesid mai lõpus Soomes, Inaris. Lisaks aastakoosolekule toimus seminar, kus arutati põhiõiguste kaitsega seonduvat Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja liikmesriikide põhiseaduste koostoimes, rõhuasetusega keskkonnaõigusel.

5. juuli 2024

Riigikohus selgitas, et üldhooldusteenuse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, kes peab seda ka rahastama. Omavalitsusüksustel on siiski võimalik nõuda üldhooldusteenuse korraldamiseks raha halduskohtule esitatud kaebusega, kui neil ei ole piisavalt vara oma ülesannete täitmiseks.

Viimased lahendid
10.07.20241-23-1212/48
05.07.20245-23-38/48
04.07.20245-24-15/2
04.07.20245-24-16/2
04.07.20245-24-23/2
04.07.20245-24-24/2
03.07.20242-23-16934/7
03.07.20242-22-139256/27
03.07.20242-22-11970/29
03.07.20242-20-2328/112
02.07.20245-24-19/2
02.07.20245-24-18/2
02.07.20245-24-21/2
01.07.20242-20-10384/125
28.06.20242-21-2998/69