Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
30. oktoober 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks perehüvitiste seaduse osa, mis vanemahüvitise suuruse arvutamisel ei võta arvesse hüvitise saajale makstud tööandja maksejõuetuse hüvitist. Riigikohus rõhutas, et vanemahüvitiste süsteemi haldamise lihtsus ja kulude kokkuhoid ei õigusta hüvitise saajate erinevat kohtlemist.

28. oktoober 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium juhtis lahendis tähelepanu, et ka olukorras, kus kohus salvestab tunnistajate, ekspertide ja menetlusosaliste ütlused, tuleb protokollida salvestise põhisisu alati, kui ütlustega soovitakse tõendada asjaolusid, millest asja lahendamine olulisel määral sõltub. Lisaks rõhutas tsiviilkolleegium, et digitaalse protokolli koostamisel tuleb kohtuistungi helisalvestamisel kõik muud seaduses märgitud andmed seaduses sätestatud vormis protokollida.

24. oktoober 2019

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu uueks riigikohtunikuks vandeadvokaat Kalev Saare, kes asub ametisse 1. detsembril.

Viimased lahendid
12.11.20193-16-1573/41
12.11.20193-19-874/19
12.11.20191-18-7833/63
12.11.20192-18-13609/17
11.11.20193-19-681/25
11.11.20192-17-5713/68
08.11.20191-18-9719/32
07.11.20191-18-86/128
06.11.20192-16-11216/75
06.11.20192-16-11901/64
05.11.20193-18-495/34
04.11.20192-17-13244/117
01.11.20191-18-7632/56
31.10.20192-16-17699/65
30.10.20191-18-3901/94