Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. aprill 2021

Riigikohus hindas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks seadusesätted, mis kohustasid kuriteos kahtlustatavat politseinikku teenistusest vabastama. Kuni menetluse lõpuni piisaks kohtu arvates ka teenistussuhte peatamisest või teisele töökohale üleviimisest.

6. aprill 2021

Riigikohus ei leidnud vastuolu põhiseadusega õigusaktides, mille alusel Toila vald keeldus tuulepargile ehitusloa andmisest.

5. aprill 2021

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikoha täitmiseks kriminaalkolleegiumis alates 1. jaanuarist 2022. 

Viimased lahendid
16.04.20212-20-4122/142
16.04.20213-18-124/46
16.04.20212-20-4817/35
15.04.20213-18-2022/30
15.04.20213-20-2119/52
14.04.20212-19-10324/42
12.04.20215-21-1/10
08.04.20213-18-2244/36
07.04.20211-18-10100/141
07.04.20212-20-12596/15
07.04.20212-18-15391/41
06.04.20215-20-12/9
05.04.20211-19-2585/57
01.04.20211-20-8130/9
01.04.20211-18-5732/222