Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
14. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõpetas Edelaraudtee AS-iga 2009. aastal sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu alates 2014. aasta 1. jaanuarist õiguspäraselt. Riigikohtu hinnangul toetas lepingu ühepoolset ennetähtaegset lõpetamist oluline avalik huvi võtta vananenud reisirongide asemel kasutusele uued rongid.

11. juuni 2019

Riigikohtu üldkogu otsustas, et vangistusseaduses sätestatud pikaajalise kokkusaamise absoluutne keeld vahistatule on põhiseadusega vastuolus, kuna see piirab ülemäära palju põhiseaduslikku õigust perekonnaelu puutumatusele. Riigikohus tunnistas otsusega pikaajalise kokkusaamise täieliku keelu eelvangistuses kehtetuks.

11. juuni 2019

Riigikohus otsib oma meeskonda kohtute kommunikatsiooni juhti, kelle põhiülesanne on Eesti kohtute kommunikatsioonistrateegia kujundamine ja elluviimine koostöös kohtutega, kohtute strateegiline nõustamine ja toetamine avalike suhete küsimustes ning kriisiolukordade kommunikatsiooni juhtimine.

Viimased lahendid
14.06.20192-13-6457/143
14.06.20193-13-481/183
14.06.20191-18-1860/57
12.06.20192-18-7296/33
12.06.20192-18-2908/47
12.06.20192-17-11269/54
12.06.20192-17-14496/66
12.06.20192-14-50307/162
12.06.20195-19-31/2
12.06.20192-17-9023/68
11.06.20193-17-449/38
11.06.20195-18-8/19
11.06.20193-16-781/50
07.06.20193-16-1191/66
07.06.20191-17-2291/43