Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
29. juuli 2020

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jõustas maakohtu otsuse, millega mõisteti Viru vangla 17 kinnipeetavat süüdi 2015. aastal vangla massilises korratuses osalemises.

14. juuli 2020

Eesti asub äsja avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2020“ kohtusüsteemi tõhususe ja menetluste kiiruse poolest Euroopa Liidu riikide esikolmikus.

19. juuni 2020

Riigikohus jättis rahuldamata tuulegeneraatori ehitusloa saamiseks kohtusse pöördunud ettevõtja kaebuse ning selgitas ühtlasi Kaitseministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja arendajate õigusi ja kohustusi tuulikute kavandamisel. Riigikohus rõhutas, et tuulegeneraatorite kavandamisel on kohaliku omavalitsuse kui ehitusloa andja ülesanne selgitada võimalusi, mille abil leida pooli rahuldav ja vastandlikke huve tasakaalustav lahendus. Kui ministeerium jätab ehitusloa eelnõu kooskõlastamata, peab ta seda põhjendama.

Viimased lahendid
24.07.20201-16-9323/410
03.07.20203-19-116/21
26.06.20201-19-9575/46
25.06.20204-20-215/14
25.06.20201-18-8101/63
25.06.20201-16-9323/404
25.06.20201-19-5631/37
19.06.20203-20-1044/5
19.06.20201-14-5339/95
19.06.20201-16-9171/1411
19.06.20203-18-1699/25
19.06.20203-18-562/32
19.06.20203-17-2766/33
19.06.20202-18-6499/63
18.06.20203-16-1903/69