Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
28. september 2020

Riigikohus selgitas, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) kuuluvad parteide esindajad kaitsevad seal neid määranud poliitiliste jõudude huve. Seetõttu tohivad nad osaleda oma erakonda puudutavate ERJK otsuste langetamisel ka juhul, kui on partei igapäevase tegevusega lähedalt seotud.

25. september 2020

Äsja valminud analüüsis käsitleti mittevaralise kahju hüvitamist Eesti kohtutes aastail 2018–2019 lahendatud tsiviilasjades. Need juhtumid puudutasid muu hulgas töölepinguvaidlusi, tervisekahju tekitamist ja isikuõiguste rikkumisi.

23. september 2020

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul kinnitas parlament kolmapäeval Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uueks liikmeks vandeadvokaat Urmas Volensi.

Viimased lahendid
28.09.20203-16-1864/65
28.09.20203-17-378/56
28.09.20202-16-8751/184
28.09.20204-20-1259/16
24.09.20201-20-5036/28
22.09.20203-17-2859/47
17.09.20201-20-1149/34
16.09.20202-18-9218/40
09.09.20203-19-990/28
07.09.20205-20-5/10
28.08.20203-17-2250/28
11.08.20203-17-2452/36
11.08.20203-18-830/23
24.07.20201-16-9323/410
03.07.20203-19-116/21