Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. veebruar 2024

Halduskolleegiumi nõuniku ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 11. märts.

21. veebruar 2024

Riigikohus selgitas tänases määruses, et enamuse otsusega ei saa korteriomaniku õigust parkimisala kasutada seada sõltuvusse parkimiskaardi olemasolust, vaid selleks on vaja kõigi korteriomanike kokkulepet.

14. veebruar 2024

Riigikohus jättis läbi vaatamata Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmete kaebuse Ukrainale antava abi andmisega seotud Riigikogu otsuste peale. Riigikohus leidis, et praeguses asjas Riigikogu liikmetel kaebeõigust ei ole ja selle välistamist pole põhjust pidada ka põhiseadusevastaseks.

Viimased lahendid
21.02.20242-22-100795/12
21.02.20244-23-2162/41
21.02.20241-20-3101/94
21.02.20242-17-15677/173
20.02.20244-23-2240/17
20.02.20243-22-2187/26
19.02.20241-23-295/29
16.02.20241-21-2651/101
14.02.20245-23-41/5
14.02.20243-21-101/29
14.02.20242-21-1758/64
12.02.20245-23-38/27
12.02.20242-08-1314/71
09.02.20241-22-7339/22
08.02.20243-22-2321/45