Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
28. November 2022

Justiitsminister kuulutas 28. novembril välja konkursi ühele Tartu Maakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku kohale. Maakohtusse otsitakse tsiviilvaldkonna kohtunikku ja ringkonnakohtus on vaba koht kriminaalkolleegiumis.

28. November 2022

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et laenuandja vajab igal juhul tarbijakrediidi tegevusluba, kui ta annab laenu inimestele, kes võivad saadud raha kasutada isiklikul otstarbel ehk väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust.

28. November 2022

Riigikohus rõhutas eelmisel nädalal avaldatud otsuses, et pärimislepingut on võimalik tühistada vaid väga erandlikel juhtudel, mistõttu tuleb notaril enne lepingu sõlmimist pooltele selle olemust ja alternatiive hoolikalt selgitada.

Viimased lahendid
05.12.20223-20-2004/46
02.12.20221-22-250/50
02.12.20221-20-7059/120
30.11.20222-18-14696/161
30.11.20222-21-13599/26
30.11.20222-20-9571/52
30.11.20222-18-14696/162
28.11.20221-21-697/63
24.11.20221-22-607/37
24.11.20223-20-120/49
23.11.20222-20-3869/58
22.11.20225-22-6/13
21.11.20223-19-2398/54
18.11.20221-22-2874/22
18.11.20222-20-5007/36