Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
28. september 2021

Riigikohus tunnistas osaliselt põhiseadusevastaseks välismaalaste seaduse, mis ei võimaldanud anda elamisluba välismaalasele, et ta saaks asuda elama Eestisse oma samast soost registreeritud elukaaslase juurde, kes viibib siin elamisloa alusel.

27. september 2021

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et turumanipulatsioonina on karistatav üksnes tegevus, mis finantsturgu reaalselt või vähemalt tõenäoliselt mõjutab.

23. september 2021

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast tsiviil-, süüteo- ja haldusasjades perioodil mai kuni august 2021. 

Viimased lahendid
28.09.20215-21-4/13
27.09.20214-21-950/20
27.09.20214-20-2732/34
23.09.20211-20-4195/40
23.09.20215-21-13/3
23.09.20211-20-2438/33
22.09.20212-20-110080/42
22.09.20211-19-7473/180
20.09.20212-20-9006/20
15.09.20215-21-11/2
10.09.20212-19-1719/84
10.09.20213-19-2069/19
08.09.20211-21-2684/12
26.08.20213-20-1285/50
01.07.20211-18-10214/92