Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
6. Detsember 2023

Tänases otsuses kinnitas Riigikohus taas enda varasemat praktikat, mille kohaselt lähisuhe loob ja kindlustab suhtepoolte sotsiaalset turvatunnet ning kuigi lähisuhe võib sõltuvalt asjaoludest jätkuda ka pärast lahkuminekut, tuleb lähtuda eeldusest, et lähisuhe saab otsa ühes abielu või kooselu tegeliku lõppemisega.

5. Detsember 2023

Tsiviilkolleegiumi nõuniku põhiülesanded on lahendada tsiviilasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 1. jaanuar.

4. Detsember 2023

Tänases otsuses rõhutas Riigikohus, et maaomanikke tuleb teavitada, kui nende kinnistul leitakse ja kantakse registrisse kaitsealuse liigi elupaik.

Viimased lahendid
06.12.20232-22-15715/6
06.12.20232-20-5103/97
06.12.20231-21-4285/79
06.12.20232-22-1081/70
06.12.20232-21-15434/22
04.12.20234-23-749/27
04.12.20233-21-552/28
30.11.20233-22-1679/23
30.11.20231-21-3985/54
29.11.20232-20-2621/60
29.11.20232-22-15688/6
29.11.20231-22-4785/46
29.11.20232-20-6161/108
29.11.20231-21-2651/98
28.11.20231-17-6026/55