Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
19. juuni 2019

President Kersti Kaljulaid nimetas täna ametisse viis uut esimese astme kohtunikku: Harju Maakohtus alustavad kohtunikena tööd Kadi Kark ja Martin Tuulik, Pärnu Maakohtus Agle Elmik ning Tartu Halduskohtus Reelika Kitsing ja Maria Lõbus. 

18. juuni 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal valmis kaks uut kohtupraktika analüüsi, millest üks käsitleb juriidilisest isikust pankrotivõlgnikuga seotud isikute ärikeeldu ning teine ettevõtlus- ja tegutsemiskeeldu kohtupraktikas aastatel 2014–2019.

18. juuni 2019

Homme, 19. juunil kell 11 algab Riigikohtu halduskolleegiumi avalik istung, et arutada Lääne-Nigula valla kassatsioonkaebust ringkonnakohtu otsusele, mis kohustas valda uuesti kaaluma OÜ Kekkilä Eesti taotletud kaevandamisloa kooskõlastamist.

Viimased lahendid
19.06.20192-13-57327/133
19.06.20191-17-11930/45
19.06.20193-19-415/44
19.06.20194-17-5471/47
19.06.20193-17-1059/27
18.06.20195-19-34/2
18.06.20195-19-35/3
18.06.20195-19-32/2
18.06.20195-19-26/13
18.06.20192-16-7090/106
18.06.20191-19-766/28
18.06.20193-16-2436/43
18.06.20195-19-33/2
17.06.20191-15-1452/311
17.06.20195-19-36/4