Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
17. aprill 2024

Täna ilmunud Eesti kohtute aastaraamat on pühendatud kohtusüsteemi arengule ning lugeda saab nii senise kohtuhaldusmudeli kujunemisest, selle muutmise plaanidest kui ka kohtute arengukava vajalikkusest. Samuti arutletakse teemal, kas ja millisel määral on võimalik kohtupidamises kasutada tehisintellekti.

12. aprill 2024

Teisipäeval, 16. aprillil arutati avalikul istungil Riigikohtus, kas sotsiaalhoolekande seadusega omavalitsusüksustele pandud kohustuste täitmine on riiklik või kohalik ülesanne.

11. aprill 2024

Alates 2023. a detsembrist sai kohtustatistika interaktiivset töökeskkonda kasutada vaid esimese ja teise kohtuastme menetlusstatistika kuvamiseks. Nüüd on kõigil soovijatel võimalik tutvuda ka Riigikohtu avalike statistiliste näitajatega.

Viimased lahendid
17.04.20242-17-124505/94
17.04.20243-23-2195/28
17.04.20242-22-115921/32
16.04.20241-21-8596/83
12.04.20243-23-2232/38
12.04.20243-23-2204/41
11.04.20243-24-601/7
11.04.20241-22-1990/69
10.04.20242-23-14464/21
10.04.20242-21-4251/36
10.04.20242-21-5364/37
10.04.20242-20-3847/48
04.04.20241-18-7273/118
04.04.20241-21-69/178
04.04.20242-22-17383/39