Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
26. mai 2022

Justiitsminister kuulutas 25. mail välja konkursi ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale. Kandideerimistähtaeg on 25. juuni.

26. mai 2022

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 12.-14. septembril 2022. a ja suuline osa 17.-21. oktoobril 2022. a.

23. mai 2022

Laupäeval, 21. mail lahkus meie seast pikaaegne riigikohtunik Henn Jõks (1955–2022), kes jäi endistele kolleegidele meelde väga tugeva õiglustundega ja kohusetundliku õigusemõistjana, aga ka siira ja empaatilise inimesena.

Viimased lahendid
26.05.20223-21-1411/16
20.05.20222-19-19203/35
20.05.20221-20-1599/54
20.05.20223-20-1684/35
18.05.20222-20-12495/29
18.05.20223-16-1562/104
18.05.20222-21-1824/23
17.05.20223-20-1231/50
16.05.20225-21-30/14
16.05.20221-20-6745/86
13.05.20221-16-9171/1792
11.05.20221-21-6033/16
11.05.20223-20-663/23
11.05.20222-21-10665/27
10.05.20223-22-56/55