Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
5. Detsember 2023

Tsiviilkolleegiumi nõuniku põhiülesanded on lahendada tsiviilasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 1. jaanuar.

4. Detsember 2023

Tänases otsuses rõhutas Riigikohus, et maaomanikke tuleb teavitada, kui nende kinnistul leitakse ja kantakse registrisse kaitsealuse liigi elupaik.

29. November 2023

Oktoobris toimunud menetluskonverentsil räägiti muuhulgas ausast kohtumenetlusest halduskohtumenetluse paradigmas. Sellest paneelist on valminud kokkuvõtlik artikkel, kus kutsutakse lugejaid kaasa mõtlema ja diskussiooni üleval hoidma.

Viimased lahendid
06.12.20232-22-15715/6
06.12.20232-22-1081/70
06.12.20232-20-5103/97
06.12.20232-21-15434/22
04.12.20234-23-749/27
04.12.20233-21-552/28
30.11.20233-22-1679/23
30.11.20231-21-3985/54
29.11.20232-22-15688/6
29.11.20232-20-2621/60
29.11.20231-22-4785/46
29.11.20232-20-6161/108
29.11.20231-21-2651/98
28.11.20231-17-6026/55
27.11.20231-20-3101/85