Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. aprill 2021

Riigikohus hindas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks seadusesätted, mis kohustasid kuriteos kahtlustatavat politseinikku teenistusest vabastama. Kuni menetluse lõpuni piisaks kohtu arvates ka teenistussuhte peatamisest või teisele töökohale üleviimisest.

7. aprill 2021

Riigikohtu halduskolleegium arutab kolmapäeval 14. aprillil avalikul suulisel istungil kohtuasja, mis puudutab tuulepargi ehitamist Pärnumaale Tori valda.

6. aprill 2021

Riigikohus ei leidnud vastuolu põhiseadusega õigusaktides, mille alusel Toila vald keeldus tuulepargile ehitusloa andmisest.

Viimased lahendid
12.04.20215-21-1/10
08.04.20213-18-2244/36
07.04.20211-18-10100/141
07.04.20212-20-12596/15
07.04.20212-18-15391/41
06.04.20215-20-12/9
05.04.20211-19-2585/57
01.04.20211-20-8130/9
01.04.20213-18-1442/115
01.04.20211-18-5732/222
31.03.20212-20-7022/73
31.03.20213-18-1758/26
30.03.20213-18-1901/36
30.03.20213-20-2004/28
29.03.20213-18-1247/50