Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
3. märts 2021

Riigikohtu üldkogu otsustas mööblitootja Tarmeko endise juhi kriminaalasjas, et tahtliku rikkumise toime pannud äriühingu juhatuse liikme vastu võib esitada kahjunõude teatud tingimustel kümne aasta jooksul – varasemas kohtupraktikas oli see tähtaeg eranditult viis aastat.

23. veebruar 2021

Riigikohus võtab õigusteabe- ja koolitusosakonda tööle nõuniku, kelle põhiülesanne on töötada välja ja viia ellu kohtunike koolitusprogrammi oskuskoolituste valdkonnas.

10. veebruar 2021

Riigikohtu analüüs näitas, et kohtud pole kuriteos kannatanutele mittevaralise kahju hüvitamisel alati järjekindlad ning ka pealtnäha sarnaste juhtumite puhul võivad summad olla mõnikord väga erinevad. 

Viimased lahendid
04.03.20211-20-470/34
04.03.20211-19-6145/52
03.03.20212-17-13391/43
03.03.20212-11-33780/288
03.03.20211-17-2359/122
01.03.20214-20-2803/37
23.02.20212-19-14461/49
22.02.20211-20-470/33
19.02.20211-19-10157/71
18.02.20213-19-1837/52
18.02.20213-17-2565/136
17.02.20212-19-12247/34
17.02.20212-17-12712/47
17.02.20212-20-4536/39
17.02.20211-20-3298/21