Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
29. september 2020

Riigikohtu halduskolleegium selgitas lahendis, et nõutava hoolsusega tegutsenud karjakasvataja ei vastuta PRIA poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest. Toetusnõuetele vastav põllumaa tuleb usaldusväärselt kindlaks määrata PRIA-l endal. 

29. september 2020

Riigikohtu esimees Villu Kõve nimetas kohtu uueks direktoriks Üllar Kaljumäe, kes asub ametisse 1. jaanuaril 2021.

28. september 2020

Riigikohus selgitas, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) kuuluvad parteide esindajad kaitsevad seal neid määranud poliitiliste jõudude huve. Seetõttu tohivad nad osaleda oma erakonda puudutavate ERJK otsuste langetamisel ka juhul, kui on partei igapäevase tegevusega lähedalt seotud.

Viimased lahendid
30.09.20202-16-18957/75
30.09.20202-19-3645/39
29.09.20203-18-305/38
28.09.20203-17-378/56
28.09.20203-16-1864/65
28.09.20202-16-8751/184
28.09.20204-20-1259/16
24.09.20201-20-5036/28
22.09.20203-17-2859/47
17.09.20201-20-1149/34
16.09.20202-18-9218/40
09.09.20203-19-990/28
07.09.20205-20-5/10
28.08.20203-17-2250/28
11.08.20203-17-2452/36