Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
4. Detsember 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases määruses, et kui inimene ei nõustu tervisetõendiga, mille alusel on Maanteeamet peatanud tema juhtimisõiguse, on tal õigus vaidlustada tervisetõend halduskohtus.

2. Detsember 2019

Riigikohtu kodulehe uuenduse tulemusena saab lahendivaatelt nüüd mugavalt liikuda lahendiga seotud annotatsioonide ja märksõnade juurde ning neid on võimalik alla laadida ka tekstitöödeldavas formaadis.

28. November 2019

Riigikohtu halduskolleegiumi septembris tehtud otsus tõi Riigikohtule selge sõnumi eripreemia.

Viimased lahendid
05.12.20193-15-241/60
05.12.20193-16-2123/38
04.12.20192-15-13695/129
04.12.20193-18-1273/27
04.12.20192-18-5278/51
04.12.20193-19-207/19
04.12.20192-17-3860/28
02.12.20193-17-1909/65
29.11.20194-18-5765/24
29.11.20191-19-4291/19
28.11.20191-19-4240/17
28.11.20193-17-740/46
28.11.20191-17-5210/59
27.11.20192-17-18531/37
27.11.20192-18-10073/22