Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. aprill 2024

Teisipäeval, 16. aprillil kell 10.30 algaval avalikul istungil arutatakse Riigikohtus, kas sotsiaalhoolekande seadusega omavalitsusüksustele pandud kohustuste täitmine on riiklik või kohalik ülesanne.

 
11. aprill 2024

Alates 2023. a detsembrist sai kohtustatistika interaktiivset töökeskkonda kasutada vaid esimese ja teise kohtuastme menetlusstatistika kuvamiseks. Nüüd on kõigil soovijatel võimalik tutvuda ka Riigikohtu avalike statistiliste näitajatega.

10. aprill 2024

Kohtuasjas oli vaidluse all küsimus, kas ebakorrektselt valvekaamerad paigaldanud turvafirma vastutab osaühingule ehk hagejale vargusega tekkinud kahju eest.

Viimased lahendid
12.04.20243-23-2232/38
12.04.20243-23-2204/41
11.04.20243-24-601/7
11.04.20241-22-1990/69
10.04.20242-23-14464/21
10.04.20242-20-3847/48
10.04.20242-21-4251/36
10.04.20242-21-5364/37
04.04.20241-18-7273/118
04.04.20241-21-69/178
04.04.20242-22-17383/39
03.04.20242-21-7518/93
03.04.20242-21-9962/62
03.04.20242-22-2918/77
01.04.20241-22-2429/42