Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
26. Aprill 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium saatis tänase otsusega Tallinna Ringkonnakohtule uueks arutamiseks AS-i Pere kriminaalasja, milles Harju Maakohus oli teinud süüdimõistva ja Tallinna Ringkonnakohus õigeksmõistva otsuse. Riigikohtu hinnangul ei põhjendanud ringkonnakohus õigeksmõistvat otsust nõuete järgi, ent ka maakohtu süüdimõistva otsuse jõustamiseks pole alust, kuna mitmeid süüküsimuse seisukohalt olulisi asjaolusid maa- ega ringkonnakohus ei käsitlenud.

25. Aprill 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis tänase otsusega jõusse ringkonnakohtu lahendi, millega tühistati Konkurentsiameti ettekirjutus MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus teenustasu vähendamiseks.

24. Aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis läbi vaatamata Riikliku VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse Riigikogu tegevusetuse vaidlustamiseks ja hüvitise maksmiseks. Riigikohtu sõnul ei ole selle kaebuse lahendamine Riigikohtu pädevuses. Pädevaks kohtuks on maa- ja halduskohtud.

Viimased lahendid
26.04.20191-16-4665/224
25.04.20193-16-1267/49
25.04.20193-18-913/25
25.04.20193-17-1276/35
24.04.20195-19-6/4
24.04.20192-14-6608/156
24.04.20192-18-5670/52
24.04.20192-18-4471/34
24.04.20193-18-351/45
24.04.20192-17-9910/133
12.04.20195-19-27/2
11.04.20191-15-11032/307
10.04.20192-18-16690/41
10.04.20192-17-13363/52
10.04.20192-18-16690/42