Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
31. mai 2023

Riigikohus selgitas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kohtuasjas, et riigi ülesandeid täitvate asutuste omavahelised vaidlused ei kuulu üldjuhul halduskohtu pädevusse ning need tuleks lahendada muul viisil, näiteks haldusjärelevalve kaudu.

30. mai 2023

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et kiiremad ja võimsamad kaherattalised elektrisõidukid on seaduse mõttes mootorsõidukid, millega teel liiklemiseks on vaja juhtimisõigust ja mis tuleb eelnevalt ka registreerida.

29. mai 2023

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 11.–13. septembril ja suuline osa 16.–19. oktoobril 2023. aastal.

Viimased lahendid
05.06.20235-23-31/11
02.06.20235-23-1/16
01.06.20232-21-5187/14
01.06.20234-22-3036/61
31.05.20233-20-2402/47
30.05.20234-22-4021/42
30.05.20235-23-31/7
29.05.20235-23-15/4
26.05.20233-21-54/26
25.05.20233-20-326/32
24.05.20233-20-999/70
24.05.20232-21-1504/50
24.05.20232-20-7904/99
24.05.20232-20-119460/71
24.05.20232-21-16071/38