Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
20. aprill 2021

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks välismaalaste seaduse sätted, mis ei võimaldanud kohtus vaidlustada viisavabalt Eestisse saabunud Ukraina hooajatööliste riigis viibimise ennetähtaegset lõpetamist.

12. aprill 2021

Riigikohus hindas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks seadusesätted, mis kohustasid kuriteos kahtlustatavat politseinikku teenistusest vabastama. Kuni menetluse lõpuni piisaks kohtu arvates ka teenistussuhte peatamisest või teisele töökohale üleviimisest.

6. aprill 2021

Riigikohus ei leidnud vastuolu põhiseadusega õigusaktides, mille alusel Toila vald keeldus tuulepargile ehitusloa andmisest.

Viimased lahendid
20.04.20215-20-10/13
19.04.20212-19-12293/343
19.04.20213-20-1607/34
19.04.20212-19-12293/342
16.04.20212-20-4122/142
16.04.20213-18-124/46
16.04.20212-20-4817/35
15.04.20213-18-2022/30
15.04.20213-20-2119/52
14.04.20212-19-10324/42
12.04.20215-21-1/10
08.04.20213-18-2244/36
07.04.20211-18-10100/141
07.04.20212-20-12596/15
07.04.20212-18-15391/41