Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
14. juuli 2020

Eesti asub äsja avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2020“ kohtusüsteemi tõhususe ja menetluste kiiruse poolest Euroopa Liidu riikide esikolmikus.

19. juuni 2020

Riigikohus jättis rahuldamata tuulegeneraatori ehitusloa saamiseks kohtusse pöördunud ettevõtja kaebuse ning selgitas ühtlasi Kaitseministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja arendajate õigusi ja kohustusi tuulikute kavandamisel. Riigikohus rõhutas, et tuulegeneraatorite kavandamisel on kohaliku omavalitsuse kui ehitusloa andja ülesanne selgitada võimalusi, mille abil leida pooli rahuldav ja vastandlikke huve tasakaalustav lahendus. Kui ministeerium jätab ehitusloa eelnõu kooskõlastamata, peab ta seda põhjendama.

18. juuni 2020

Riigikohus mõistis Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) välja hüvitise mittevaralise kahju eest, kuna PPA oli jätnud läbi vaatamata Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslase elamisloa taotluse Eestisse asumiseks. PPA tugines elamisloa andmata jätmisel välismaalaste seadusele, mille Riigikohus tunnistas eelmisel aastal põhiseadusvastaseks. Seetõttu rikkus PPA otsus kaebaja eraelu puutumatust. Riigivastutuse seaduse järgi peab riik sellises olukorras mittevaralise kahju hüvitama.

Viimased lahendid
03.07.20203-19-116/21
26.06.20201-19-9575/46
25.06.20204-20-215/14
25.06.20201-18-8101/63
25.06.20201-16-9323/404
25.06.20201-19-5631/37
19.06.20203-20-1044/5
19.06.20201-16-9171/1411
19.06.20203-18-562/32
19.06.20203-18-1699/25
19.06.20201-14-5339/95
19.06.20203-17-2766/33
19.06.20202-18-6499/63
18.06.20203-16-1903/69
18.06.20201-16-9171/1408