Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
27. märts 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis lahendis tähelepanu, et narkootilise või psühhotroopse aine posti teel Eestisse tellimisel on aine ebaseaduslik sissevedu lõpule viidud Eesti riigipiiri ületamisega. Kui puudub tõsiselt võetav kahtlus aine pakendil oleva teabe tõepärasuses, ei ole puhta aine koguse tuvastamiseks ekspertiis kohustuslik.

26. märts 2020

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kogunes sel nädalal arutama Vabariigi Presidendi taotlust tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohus loodab teha otsuse sügisel.

25. märts 2020

Riigikohus juhtis lahendis tähelepanu, et olukorras, kus ehitise puuduse on tinginud projekteerimisviga, aegub projekteerimislepingust tulenev nõue viie aasta möödumisel projekti valmimisest, selle vastuvõtmisest või vastuvõetuks lugemisest. Kui ehitise puudus on tingitud projekteerimisveast, mida tellijal ei olnud tavapärast hoolsust rakendades võimalik avastada enne ehitise valmimist, võib nõude aegumisele tuginemine enne viie aasta möödumist ehitise valmimisest olla vastuolus hea usu põhimõttega.

Viimased lahendid
27.03.20202-17-3860/34
27.03.20201-19-2627/29
25.03.20202-16-14644/50
25.03.20202-17-19454/78
24.03.20203-19-1022/18
23.03.20203-16-1634/24
18.03.20202-18-3445/46
18.03.20203-19-1178/14
17.03.20204-19-2526/19
16.03.20202-19-9046/10
16.03.20203-19-1825/50
13.03.20201-17-11682/102
13.03.20201-19-9448/32
12.03.20203-20-17/11
11.03.20202-13-70131/109