Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. Mai 2018

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja sügisesed kohtunikueksami kuupäevad - eksami kirjalik osa toimub 10.-14. septembril ja suuline osa 8.-12. oktoobril 2018. 

17. Mai 2018

Käimas on konkurss viie kohtunikukoha täitmiseks – üks neist Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis, kolm Harju Maakohtus ja üks Viru Maakohtus.

25. Aprill 2018

Riigikohus selgitas 20. aprilli lahendis, et juhiloa kehtivusaja lõppemise korral ei ole võimalik isikut karistada juhtimisõiguseta sõidu eest. Kehtiva juhiloata sõiduki juhtimine on väärteona karistatav, ent sätte alusel, mille karistusmäär on oluliselt kergem.

Viimased lahendid
25.05.20183-16-903/32
23.05.20182-16-9415/41
23.05.20182-13-53779/108
23.05.20182-16-11216/38
23.05.20182-16-15457/38
22.05.20183-15-2079/28
18.05.20181-17-4754/21
18.05.20181-17-4756/22
18.05.20181-17-4769/22
17.05.20181-16-10888/61
16.05.20182-16-8344/41
16.05.20181-17-1629/43
16.05.20182-16-9035/88
16.05.20182-17-17889/49
16.05.20182-16-11056/34