Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
19. jaanuar 2021

Riigikohtu üldkogu rahuldas täna riigi peaprokuröri taotluse, milles soovitakse esitada Tartu Maakohtu kohtunikule Eveli Vavrenjukile süüdistus mitmes kuriteos, ja edastas selle presidendile.

14. jaanuar 2021

Riigikohus tunnustas tänasel 101. aastapäeval parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Tunnustamine leidis sel korral aset virtuaalselt.

6. jaanuar 2021

Riigikohus otsustas, et asutus vastutab oma dokumendiregistris terviseandmete ebaseadusliku avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju eest. Samas pole tingimata vajalik rahalise hüvitise määramine, vaid kergematel juhtudel võib olla piisav ka õigusvastase käitumise tuvastamine. 

Viimased lahendid
13.01.20212-19-5940/76
08.01.20212-20-6730/42
06.01.20212-19-20574/19
06.01.20213-19-1207/21
29.12.20203-18-1432/93
23.12.20201-19-4422/107
23.12.20201-20-3927/22
23.12.20201-20-3926/24
23.12.20201-20-3925/21
22.12.20205-20-6/11
22.12.20205-20-9/2
21.12.20202-20-5086/52
18.12.20201-19-9021/14
17.12.20201-19-2279/437
17.12.20202-18-7073/35