Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
19. oktoober 2020

Riigikohtu üldkogu tunnistas täna põhiseadusevastaseks ja kehtetuks perehüvitiste seaduse sätte, mis ei võimaldanud sotsiaalkindlustusametil maksta lahku läinud vanematele nende ühise lapse eest toetusi kordamööda ilma seni toetusi saanud vanema nõusolekuta.

13. oktoober 2020

Õigusteadlaste päevadel peetud arutelul “Kohtu ja ajakirjanduse erinev aeg” jõuti üksmeelele, et Eestis on kohtupidamise avalikkusega üldiselt asjad korras. Samas on üksikutes suure avaliku huviga kohtuasjades kehtestatud piirangud põhjustanud ühiskonnas pahameelt.

13. oktoober 2020

Justiitsminister kuulutas 12. oktoobril 2020 välja konkursi kolmele Tallinna Ringkonnakohtu, ühele Tartu Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

Viimased lahendid
19.10.20203-18-1672/38
19.10.20203-18-1747/25
19.10.20202-18-13213/48
15.10.20201-20-2476/18
15.10.20203-18-121/16
15.10.20201-19-8357/34
15.10.20203-20-664/10
14.10.20201-20-470/29
14.10.20202-20-2050/26
14.10.20203-19-882/22
13.10.20203-19-2255/16
13.10.20201-19-8007/33
09.10.20201-20-1367/31
08.10.20201-17-2359/113
07.10.20202-18-11359/87